Η αναζήτηση βρήκε 498 εγγραφές

από Athanasios
Τετ Σεπ 12, 2012 6:18 pm
Δ. Συζήτηση: Αγαπημένα Τροπάρια και Ύμνοι - Favorite Troparia and Hymns
Θέμα: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
Απαντήσεις: 26
Προβολές: 10290

Re: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

Ιστορικο της ευρέσεως της Μεγαλαιοσπηλαιωτίσσης Σύμφωνα με τις θρησκευτικες παραδόσεις η ιστορία του ιερου Προσκυνήματος εχει ως εξης: Στις αρχες του 4ου μ.Χ. αιωνος γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα αδέλφια Συμεων και Θεόδωρος, παιδια ευσεβους και αγίας οικογενείας. Σπούδασαν ρητορική, φιλοσοφία και π...
από Athanasios
Τετ Σεπ 12, 2012 6:17 pm
Δ. Συζήτηση: Αγαπημένα Τροπάρια και Ύμνοι - Favorite Troparia and Hymns
Θέμα: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
Απαντήσεις: 26
Προβολές: 10290

Re: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ Από το πλήθος των αρετών της Παναγίας ξεχωρίζουν για τη λαμπρότητα τους τρία ανώτερα ηθικά χαρίσματα. Το πρώτο είναι η αγνότητα. «Αγνείας θησαύρισμα» την ονομάζει η ιερή υμνογραφία μας. Πράγματι, όπως ένα κατάλευκο κρίνο, άνθισε στην ταπεινή γωνιά της Ναζαρέτ και σκόρπισ...
από Athanasios
Τετ Σεπ 12, 2012 6:17 pm
Δ. Συζήτηση: Αγαπημένα Τροπάρια και Ύμνοι - Favorite Troparia and Hymns
Θέμα: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
Απαντήσεις: 26
Προβολές: 10290

Re: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

Περί της ταπεινοφροσύνης της Παναγίας Αληθινά απορεί κάθε νους, όταν στοχασθεί την εσχάτη ταπείνωση, που είχε η Θεοτόκος. 'Αν και είχε στην κοιλία της τον Θεόν Λόγον, αν και ήταν Μητέρα αληθινή του Θεού και βασίλισσα όλων των δημιουργημάτων Του, όσον εκ τούτων ήταν μεγάλη και υψηλή, τόσο ταπείνωνε ...
από Athanasios
Τετ Σεπ 12, 2012 6:17 pm
Δ. Συζήτηση: Αγαπημένα Τροπάρια και Ύμνοι - Favorite Troparia and Hymns
Θέμα: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
Απαντήσεις: 26
Προβολές: 10290

Re: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Αυτής της Κυρίας μας Θεοτόκου ο μεν πατέρας Ιωακείμ καταγόταν από τη βασιλική φυλή του Δαβίδ και, επειδή δεν έκανε παιδί και γι’ αυτό τον ονείδιζαν οι άλλοι, δεν έπαυε να προσφέρει στον Θεό διπλά τα δώρα, που ο Μωσαϊκός Νόμος επέβαλλε, και σαν πλούσιος και σαν φιλόθεος, η δε...
από Athanasios
Τετ Σεπ 12, 2012 6:17 pm
Δ. Συζήτηση: Αγαπημένα Τροπάρια και Ύμνοι - Favorite Troparia and Hymns
Θέμα: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
Απαντήσεις: 26
Προβολές: 10290

Re: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

"Η Γέννησίς σου, Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη". Ορόσημον εις το έργον της θείας οικονομίας, δια την εν Χριστώ σωτηρίαν του κόσμου, είναι η Γέννησις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο, τι απ’ αρχής υπεσχέθη ο Θεός προς τους πρωτοπλάστους, και εν συνεχεία εις τους Πατριάρχας, και εξήγγει...
από Athanasios
Τετ Σεπ 12, 2012 6:16 pm
Δ. Συζήτηση: Αγαπημένα Τροπάρια και Ύμνοι - Favorite Troparia and Hymns
Θέμα: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
Απαντήσεις: 26
Προβολές: 10290

Re: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Η είσοδος της κυρίας Θεοτόκου στον νομικό (του Μωσαϊκού νόμου) Ναό, προξένησε στους Ορθοδόξους χριστιανούς θαυμαστή εορτή και παγκόσμιο, επειδή έγινε με παράδοξο τρόπο και είναι ένα προοίμιο του μεγίστου και φρικτού μυστηρίου της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου, που επρόκειτο ν...
από Athanasios
Τετ Σεπ 12, 2012 6:16 pm
Δ. Συζήτηση: Αγαπημένα Τροπάρια και Ύμνοι - Favorite Troparia and Hymns
Θέμα: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
Απαντήσεις: 26
Προβολές: 10290

Re: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

Την υψηλοτέραν των ουρανών και καθαρωτέραν λαμπηδόνων ηλιακών, την λυτρωσαμένην ημάς εκ τής κατάρας, την δέσποιναν του κόσμου ύμνοις τιμήσωμεν. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί τό σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή, πρός σέ καταφεύγω, την κεχαριτωμένην, ελπίς απηλπισμένων, σύ μοι βοήθησον. Δέσποινα και...
από Athanasios
Τετ Σεπ 12, 2012 6:16 pm
Δ. Συζήτηση: Αγαπημένα Τροπάρια και Ύμνοι - Favorite Troparia and Hymns
Θέμα: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
Απαντήσεις: 26
Προβολές: 10290

Re: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

Εκ του κατά Λουκάν. Κεφ. Α’ 39-49 και 56. Εν ταίς ημέραις εκείναις, αναστάσα Μαριάμ επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα και εισήλθεν εις τόν οίκον Ζαχαρίου και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τόν ασπασμόν τής Μαρίας, εσκίρτησε τό βρέφος εν τή κοιλία αυτής...
από Athanasios
Τετ Σεπ 12, 2012 6:15 pm
Δ. Συζήτηση: Αγαπημένα Τροπάρια και Ύμνοι - Favorite Troparia and Hymns
Θέμα: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
Απαντήσεις: 26
Προβολές: 10290

Re: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

Διήγησις περί της Θαυματουργού Εικόνος των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου της ευρισκομένης εν τω Ιερώ Κοινωβίω του Διονυσίου Περί της Θαυματουργού Εικόνος διεβεβαιούται, ότι αύτη η αγία Εικών εστίν εκείνη η ίδια, ενώπιον της οποίας κατά πρώτον εξεφωνήθη ο υπό του Πατριάρχου Σεργίου συντεθείς ακ...
από Athanasios
Τετ Σεπ 12, 2012 6:15 pm
Δ. Συζήτηση: Αγαπημένα Τροπάρια και Ύμνοι - Favorite Troparia and Hymns
Θέμα: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
Απαντήσεις: 26
Προβολές: 10290

Re: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

Ειπέ μοι το θαύμα περί του αναστηθέντος Θετταλού υπό του ύδατος της Ζωοδόχου Πηγής Εις το Πεντηκοστάριον τη Παρασκευή της Διακαινησίμου αναγινώσκεται ομοίως ότι, άνθρωπός τις εκίνησεν από την Θεσσαλονίκην με πολλήν ευλάβειαν να υπάγη εις την Κωνσταντινούπολιν εις τον Ναόν της Ζωοδόχου Πηγής να προσ...

Μετάβαση στην Ειδική αναζήτηση