Ερώτηση περί κορονοϊού και Θείας Λειτουργίας / Θείας Κοινωνίας

Συντονιστές: Anastasios68, Νίκος, johnge

NikolaosArvanitidis

Re: Ερώτηση περί κορονοϊού και Θείας Λειτουργίας / Θείας Κοινωνίας

Δημοσίευσηαπό NikolaosArvanitidis » Τετ Μαρ 11, 2020 11:39 pm

Αν κινητοποιηθούμε οργανωμένα τα ανθρωπάκια τα περιμένει μεγάλο σοκ.Για αυτό κοινοποίηση όπου μπορείτε να ενημερωθούν όσο περισσότεροι Ορθόδοξοι χριστιανοί για την έρευνα αυτή στο Facebook από το Πρώτο Θέμα.Υπάρχουν ορθόδοξες ομάδες στο Facebook ελληνόφωνες με εκατοντάδες χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες μέλη.Υπάρχουν και ξενόγλωσσες Ορθόδοξες ομάδες στο Facebook με εκατομύρια μέλη.Κοινοποίηση εκεί θα βοηθούσε πολύ.Επίσης υπάρχουν και αγγλόφωνα ορθόδοξα φόρουμ(Orthodoxchristianity.net,Christian Forums(το ορθόδοξο τμήμα του φορουμ γιατί υπάρχουν και τμήματα και για άλλα χριστιανικά δόγματα-αιρέσεις) κτλ.Κοινοποίηση και στο Twitter.Α.Γ.
Δημοσιεύσεις: 828
Εγγραφή: Παρ Φεβ 12, 2016 11:46 pm

Κορωνοϊός και Ορθοδοξία - "Τώρα είναι η ώρα της Ορθοδόξου πίστεως και ομολογίας" - Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

Δημοσίευσηαπό Α.Γ. » Πέμ Μαρ 12, 2020 12:06 am

Εικόνα

Κορωνοϊός και Ορθοδοξία

"Τώρα είναι η ώρα της Ορθοδόξου πίστεως και ομολογίας"

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος


Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὑπέρμετρη ἀνησυχία, ποὺ ἔχει ἐκδηλωθεῖ τὶς μέρες αὐτὲς καὶ τὸ συναφὲς κλίμα, ἕνεκα τῆς ἐπισήμανσης κρουσμάτων τῆς μεταδοτικῆς ἀσθένειας τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ καὶ στὴν Κύπρο μας, θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ μεταφέρουμε στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου τὰ ἑξῆς.

Καταρχήν, ὅπως ἀναφέρουμε καὶ σὲ πρόσφατη Ἐγκύκλιό μας, «ἕνεκα τῆς πλήθυνσης τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ τῆς συνεπαγομένης αὔξησης τῆς πειρασμικῆς ἐνέργειας στὸν κόσμο, ἔχουν συναυξηθεῖ καὶ οἱ ποικίλες ἀσθένειες, ἀσφαλῶς κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, ποὺ ἐπιτρέπει τὶς ὅποιες δοκιμασίες γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸ θέλημά Του...
Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς δίνει πολλὰ ὅπλα πνευματικά, γιὰ νὰ ἀμυνθοῦμε ἐνώπιον καὶ τῆς ἀσθένειας αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ κάθε δοκιμασίας, καὶ νὰ ἐξιλεώσουμε τὴν ἀγαθότητά Του.

Πρώτιστο ὅπλο ἡ εἰλικρινής μας μετάνοια καὶ Ἐξομολόγηση, καὶ ἡ διόρθωση τῆς ἁμαρτωλῆς μας ζωῆς. Καὶ μαζί, ἡ θερμὴ προσευχὴ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ τὸν παναθρώπινο πόνο, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ συγχωρητικότητα τῶν ἄλλων, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐνάρετη ζωή, ἡ ἐνσυνείδητη μετοχὴ στὴν Θεία Κοινωνία...».

Ἡ Θεία Λειτουργία, δηλαδὴ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀλλὰ καὶ ὁποιοδήποτε Μυστήριο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ τελοῦνται μὲ τὴ συνάθροιση τῶν πιστῶν ἐπὶ τὸ αὐτό, μέσα στὸ πλαίσιο τῆς λατρείας τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀκολουθώντας τὴν θεοπαράδοτη ἐντολὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶπε, «τοῦτο (τὸ Μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας) ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν», καθὼς καὶ τὴν ἀνέκαθεν λειτουργικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας, δὲν μποροῦν νὰ ὑποβιβαστοῦν καὶ νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἁπλὲς συναθροίσεις ἀνθρώπων.

Μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς λέει στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιό Του ὅτι, «οὗ γὰρ εἰσὶ δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. 18,20) καί, «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (Ἰω. 6,54). Καὶ ἡ Θεία Κοινωνία, αὐτὸ δηλαδὴ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ μυστικὰ ἀλλὰ πραγματικὰ θυσιάζεται χάριν τῶν πιστῶν σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, ὄχι μόνο εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶναι μεταδοτικὸ ὁποιασδήποτε μολυσματικῆς-λοιμικῆς ἀσθένειας, ἀλλὰ σὲ ὅσους προσέρχονται σ᾽αὐτὸ μὲ πίστη καὶ τὴν κατάλληλη προετοιμασία, χορηγεῖ ὑγεία ψυχῆς καὶ σώματος καὶ γίνεται «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον».

Ἐπίσης, ἐπισημαίνουμε στοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν λαὸ τῆς Μητροπόλεώς μας τὸν πατρικὸ λόγο τοῦ Κυρίου μας σὲ ἀσθενεῖς καὶ ὑγιεῖς, ἁμαρτωλοὺς καὶ δικαίους, «τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω» (Ἰω. 6,37).

Ὁ Κύριος δὲν ἀποδιώκει κανέναν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Του, ἀλλὰ δέχεται ὅλους ποὺ προσέρχονται σ᾽ Αὐτόν.

Πατέρες μου καὶ ἀδελφοί, ἀσφαλῶς καὶ στὴν παρούσα δοκιμασία δὲν εἴμαστε μόνοι μας, ἀλλὰ πάντοτε κάτω ἀπὸ τὴν πατρικὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Τώρα εἶναι ἡ ὥρα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς ὁμολογίας.

Καὶ στὴ δοκιμασία αὐτή, καλούμαστε γιὰ ἀκόμη μιὰ φορά, ὡς Ὀρθόδοξοι καὶ Ἕλληνες τῆς Κύπρου, νὰ ἐπιβεβαιώσουμε τὸν λόγο τοῦ Κυρίου, «ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ» (Λουκ. 10, 19).

Γιατί, καὶ κατὰ τὸν ποιητὴ Γ. Σεφέρη, «στὴν Κύπρο (καὶ σὲ κάθε Ὀρθόδοξο τόπο) λείτουργεῖ ἀκόμη τὸ θαῦμα»...
Καλὸ στάδιο, καλὴ Ἀνάσταση, καὶ ὁ ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρὸς βοήθεια σὲ ὅλους.

Μετ’ εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
†Ο Μόρφου Νεόφυτος

Πηγή:

Άγιος Ιωάννης ΔαμασκηνόςΆβαταρ μέλους
Αναστάσιος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 5416
Εγγραφή: Παρ Αύγ 04, 2017 1:57 pm
Τοποθεσία: Νέα Μάκρη, Ηλιούπολη (για όσο θα σπουδάζω)

Re: Ερώτηση περί κορονοϊού και Θείας Λειτουργίας / Θείας Κοινωνίας

Δημοσίευσηαπό Αναστάσιος » Πέμ Μαρ 12, 2020 11:15 am

NikolaosArvanitidis έγραψε:Αν κινητοποιηθούμε οργανωμένα τα ανθρωπάκια τα περιμένει μεγάλο σοκ.Για αυτό κοινοποίηση όπου μπορείτε να ενημερωθούν όσο περισσότεροι Ορθόδοξοι χριστιανοί για την έρευνα αυτή στο Facebook από το Πρώτο Θέμα.Υπάρχουν ορθόδοξες ομάδες στο Facebook ελληνόφωνες με εκατοντάδες χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες μέλη.Υπάρχουν και ξενόγλωσσες Ορθόδοξες ομάδες στο Facebook με εκατομύρια μέλη.Κοινοποίηση εκεί θα βοηθούσε πολύ.Επίσης υπάρχουν και αγγλόφωνα ορθόδοξα φόρουμ(Orthodoxchristianity.net,Christian Forums(το ορθόδοξο τμήμα του φορουμ γιατί υπάρχουν και τμήματα και για άλλα χριστιανικά δόγματα-αιρέσεις) κτλ.Κοινοποίηση και στο Twitter.

Κοινοποιήστε το κι εσείς όπου μπορείτε.


«Εγώ ειμί το φως του κόσμου ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία αλλ΄ έξει το φως της ζωής...»

NikolaosArvanitidis

Re: Ερώτηση περί κορονοϊού και Θείας Λειτουργίας / Θείας Κοινωνίας

Δημοσίευσηαπό NikolaosArvanitidis » Πέμ Μαρ 12, 2020 12:49 pm

Το κάνω ήδη.Αρχικά ψήφισα και στη συνέχεια το κοινοποίησα σε πολλούς Ορθόδοξους χριστιανούς καθώς και σε καποιες Ορθόδοξες ομάδες στο Facebook.Θετικό είναι πως είδα να το έχουν κοινοποιήσει και άλλοι χρήστες του Facebook πριν από εμένα. Πρέπει όμως να κοινοποιηθει και σε άλλα Ορθόδοξα φόρουμ.Ολοι όσοι έχουμε Facebook πρέπει να ψηφίσουμε.Άβαταρ μέλους
Αναστάσιος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 5416
Εγγραφή: Παρ Αύγ 04, 2017 1:57 pm
Τοποθεσία: Νέα Μάκρη, Ηλιούπολη (για όσο θα σπουδάζω)

Re: Ερώτηση περί κορονοϊού και Θείας Λειτουργίας / Θείας Κοινωνίας

Δημοσίευσηαπό Αναστάσιος » Πέμ Μαρ 12, 2020 4:06 pm

Κι αυτό πρέπει να διαδοθεί.


«Εγώ ειμί το φως του κόσμου ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία αλλ΄ έξει το φως της ζωής...»

NikolaosArvanitidis

Re: Ερώτηση περί κορονοϊού και Θείας Λειτουργίας / Θείας Κοινωνίας

Δημοσίευσηαπό NikolaosArvanitidis » Πέμ Μαρ 12, 2020 9:07 pm

Ο Κορωνοϊός πάντως έφτασε για τα καλά και στην Τουρκία, κλείνουν όλα τα σχολεία και Πανεπιστήμια της Τουρκίας με εντολή Ερντογάν: https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/210990/koronoios-toyrkia-me-entoli-erntogan-kleinoyn-sxoleia-kai-panepistimia
NikolaosArvanitidis

Re: Ερώτηση περί κορονοϊού και Θείας Λειτουργίας / Θείας Κοινωνίας

Δημοσίευσηαπό NikolaosArvanitidis » Πέμ Μαρ 12, 2020 9:54 pm

Αναστάσιος έγραψε:Κι αυτό πρέπει να διαδοθεί.

Το ποστ της για όποιον θέλει να το διαβάσει https://www.facebook.com/theoni.chronopoulou/posts/10158110649244555Άβαταρ μέλους
Αναστάσιος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 5416
Εγγραφή: Παρ Αύγ 04, 2017 1:57 pm
Τοποθεσία: Νέα Μάκρη, Ηλιούπολη (για όσο θα σπουδάζω)

Re: Ερώτηση περί κορονοϊού και Θείας Λειτουργίας / Θείας Κοινωνίας

Δημοσίευσηαπό Αναστάσιος » Πέμ Μαρ 12, 2020 10:03 pm«Εγώ ειμί το φως του κόσμου ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία αλλ΄ έξει το φως της ζωής...»

NikolaosArvanitidis

Re: Ερώτηση περί κορονοϊού και Θείας Λειτουργίας / Θείας Κοινωνίας

Δημοσίευσηαπό NikolaosArvanitidis » Πέμ Μαρ 12, 2020 11:10 pm

ΚΥΠΡΟΣ: Απαγόρευση για εκκλησιασμό λίγο πριν το Πάσχα λόγω κορωνοϊού
Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας με την ολοκλήρωση της μαραθώνιας συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για πρόληψη και αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις πέραν των 75 ατόμων σε κλειστούς χώρους.Ως εκ τούτου, επηρεάζεται και ο εκκλησιασμός, δεδομένου ότι σε κάθε εκκλησία ειδικά τις Κυριακές ή τις Παρασκευές με τους χαιρετισμούς, συγκεντρώνονται με βεβαιότητα πέραν των 75 πιστών.

Πρόκειται για απόφαση η οποία ουσιαστικά απαγορεύει τον εκκλησιασμό, δεδομένου μάλιστα ότι η παραβίαση των μέτρων που αποφασίστηκαν αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου, ενήμερος επί τούτου είναι και ο Προκαθήμενος της Κυπριακής Εκκλησίας.
https://www.ekklisiaonline.gr/nea/kypros-apagorefsi-gia-ekklisiasmo-ligo-prin-to-pascha-logo-koronoiou/
Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 1 και 0 επισκέπτες