Οι "προφητείες" των Αρχαίων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων για την έλευση του Χριστού

της Αγίας Γραφής και των Πατέρων

Συντονιστές: Anastasios68, Νίκος, johnge

Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6577
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: Οι "προφητείες" των Αρχαίων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων για την έλευση του Χριστού

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Παρ Αύγ 06, 2021 5:14 pm

Λέει ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως στην μελέτη του "ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΙΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ"

Εικόνα

"Η Ελληνική φιλοσοφία εγένετο τη Ελληνική φυλή παιδαγωγός προς κατανόησιν της αποκαλυφθείσης αληθείας. Ο έρως προς την φιλοσοφίαν εγένετο έρως προς τον χριστιανισμόν, και η φιλοσοφία απέβη πίστις εις Χριστόν. Ο έρως άρα προς την αλήθειαν υπήρξεν ο λόγος, δι’ ον η Ελληνική φυλή άμα τη εμφανίσει της αποκαλυφθείσης αληθείας εγένετο ταύτης εραστής και οπαδός και ενεστερνίσθη και ενεκολπώθη αυτήν και το αίμα αυτής αφειδώς υπέρ αυτής εξέχεεν. Επειδή λοιπόν τοιαύτη η Ελληνική φιλοσοφία και ούτος ο λόγος, δι’ ον η Ελληνική φυλή πρώτη ησπάσθη τον χριστιανισμόν, διά τούτο έλαβον ως θέμα μελέτης την Ελληνικήν φιλοσοφίαν ως προπαιδείαν εις τον χριστιανισμόν, ως θέμα πολλής σπουδαιότητος διά τους Έλληνας".

...

"Ναι ο Έλλην εγεννήθη κατά θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος της ανθρωπότητος· τούτο το έργον εκληρώθη αυτώ· αύτη ην η αποστολή αυτού· αύτη η κλήσις αυτού εν τοις έθνεσιν· μαρτύριον η εθνική αυτού ιστορία· μαρτύριον η φιλοσοφία αυτού· μαρτύριον η κλίσις αυτού· μαρτύριον αι ευγενείς αυτού διαθέσεις· μαρτύριον η παγκόσμιος ιστορία· μαρτύριον η μακροβιότης αυτού, εξ ης δυνάμεθα αδιστάκτως να συμπεράνωμεν και την αιωνιότητα αυτού, διά το αιώνιον έργον του Χριστιανισμού μεθ’ ου συνεδέθη ο Ελληνισμός· διότι ενώ όλα τα έθνη τα εμφανισθέντα επί της παγκοσμίου σκηνής ήλθον και παρήλθον, μόνον το Ελληνικόν έμεινε ως πρόσωπον δρων επί της παγκοσμίου σκηνής καθ’ όλους τους αιώνας· και τούτο, διότι η ανθρωπότης δείται αιωνίων διδασκάλων· μαρτύριον τέλος η εκλογή αυτού μεταξύ των εθνών υπό της θείας προνοίας, όπως εμπιστευθή αυτώ, την ιεράν παρακαταθήκην την αγίαν πίστιν, την θρησκείαν της αποκαλύψεως και το θείον έργον της αποστολής αυτής, το αιώνιον έργον της σωτηρίας διά της διαπλάσεως απάσης της ανθρωπότητος κατά τας αρχάς της αποκαλυφθείσης θρησκείας".

Πηγή: ΕΚΚΛΗΣΙΑ online


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6577
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: Οι "προφητείες" των Αρχαίων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων για την έλευση του Χριστού

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Παρ Αύγ 06, 2021 6:14 pm

Η φράση, από την οποία προήλθε η έκφραση "περιούσιος λαός" στηρίζεται στην Παλαιά Διαθήκη:

"ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, καὶ σὲ προείλετο Κύριος ὁ Θεός σου εἶναι αὐτῷ λαὸν περιούσιον παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς." (Δευτερ. 7, 6)

Όμως ο Χριστός είπε προς τους Εβραίους:

"37 Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, η αποκτέννουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν! ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα τέκνα σου ον τρόπον όρνις επισυνάγει τα νοσσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ουκ ηθελήσατε. 38 ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος." (Ματθ. κγ' 37)

Και μετά την Ανάστασή του παρήγγειλε στους Αποστόλους:

"πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη" (Ματθ. κη' 19)

Γιατί η Καινή Διαθήκη δεν απευθύνθηκε στους Ιουδαίους, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα.


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
Σακης
Δημοσιεύσεις: 86
Εγγραφή: Πέμ Απρ 08, 2021 3:29 pm

Re: Οι "προφητείες" των Αρχαίων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων για την έλευση του Χριστού

Δημοσίευσηαπό Σακης » Πέμ Αύγ 12, 2021 4:18 pm

Η λέξη Έλληνας είχε την εποχή της Καινής Διαθήκης και την εποχή των Πατέρων της εκκλησίας θρησκευτική σημασία και σήμαινε τον ειδωλολάτρη.Αυτο δεν άλλαξε μετά τον Ιουλιανό τον Παραβάτη.Η θρησκευτική ειδωλολατρική σημασία της λέξης Έλληνας διατηρήθηκε σταθερά μέχρι το 1054 και το Σχίσμα.Μετα το σχίσμα άρχισε σιγά σιγά να ξαναχρησιμοποιειται η λέξη Έλληνας ως προσπάθεια διαφοροποίησης εθνικά από τον Παπικό/Δυτικό κόσμο,μια προσπάθεια που έγινε ακόμα πιο έντονη μετά από την Τετάρτη Σταυροφορία το 1204 όταν το μίσος προς τους Λατίνους ενισχύθηκε στην Ανατολή ακόμα περισσότερο.Απο αυτό το σημείο η ειδωλολατρική σημασία της λέξης Έλληνας αρχίζει να ξεθωριάζει και να αποκτά μετά από αιώνες ξανά εθνική σημασία.

Μετα το σχίσμα βλέπουμε να εμφανίζονται γραπτά ιστορικών της εποχής που περιγράφουν το Βυζάντιο ως "αυτοκρατορία των Ελλήνων" όταν μέχρι τότε για τόσους αιώνες το Βυζάντιο ήταν γνωστό απλά ως Ρωμανία ή Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.Παρολα αυτά δεν έλλειψαν και μετά το 1204 ορισμένες φωνές στην Ανατολή που επέκριναν την χρήση της λέξης Έλληνας ως λέξη θρησκευτικής σημασία (ειδωλολατρία) και άρα ακατάλληλη για τους μη ειδωλολάτρες ορθόδοξους χριστιανούς.Χαρακτηριστικα ο Γεννάδιος Σχολάριος είχε πει "είμαι χριστιανός ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Έλληνας(ειδωλολάτρης)". Ωστόσο μετά το 1204 αυτές οι φωνές που εξακολουθούσαν να μεταφράζουν την λέξη Έλληνας με θρησκευτική χροιά ήταν πια όσο περνούσαν οι αιώνες όλο και περισσότερο μειοψηφικες μεχρι που τελικά στις αρχές του 19ου αιώνα έπαψαν εντελώς να υφίστανται ιδίως μετά την ελληνική επανάσταση.Συστηνω το βιβλίο "The Oxford History of Byzantium" για βαθύτερες αναλύσεις επί του ζητήματος.

Για την Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έπαιξε και αυτή τον ρόλο της στη διάδοσή του Χριστιανισμού στους πρώτους αιώνες του όπως έπαιξε τον ρόλο της και η Εβραϊκή μονοθεια πριν από αυτό.Οσο για το αν οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που έγιναν χριστιανοί αυτό είναι κάτι που δεν στέκει ιστορικά.Αναμφιβολα μερικές από τις πρώτες εκκλησίες που ιδρύθηκαν εκτός Εβραϊκών εδαφών της Παλαιστίνης ήταν σε πόλεις με έντονο Ελληνικό στοιχείο (Μικρά Ασία,Καπαδοκια, Αντιόχεια, Αλεξάνδρεια) όμως αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι Έλληνες έγιναν κατά πλειοψηφία χριστιανικός λαός τότε ούτε ότι ήταν οι πρώτοι που ανακυρηξαν την χριστιανική θρησκεία επίσημη θρησκεία τους(κάτι που δεν γινόταν να συμβεί αφού ήταν υποτελείς στους Ρωμαίους και δεν είχαν δικό τους κράτος).Τα τρία πρώτα κράτη που κήρυξαν τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία τους ήταν η Αρμενία,η Αβησσυνία και η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (υπό τον Μέγα Κωνσταντίνο) με αυτή την χρονολογική σειρά.Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6577
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: Οι "προφητείες" των Αρχαίων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων για την έλευση του Χριστού

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Παρ Αύγ 13, 2021 9:32 am

Σάκη δε θα δεχτώ άλλη απάντηση χωρίς τεκμηρίωση. Εξακολουθείς να απαντάς σε τεκμηριωμένα κείμενα με προσωπικές απόψεις. Είναι προφανές, πως θεωρείς, ότι γνωρίζεις περισσότερα από τον Άγιο Νεκτάριο.


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
Σακης
Δημοσιεύσεις: 86
Εγγραφή: Πέμ Απρ 08, 2021 3:29 pm

Re: Οι "προφητείες" των Αρχαίων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων για την έλευση του Χριστού

Δημοσίευσηαπό Σακης » Παρ Αύγ 13, 2021 10:38 am

Νίκο παρέθεσα ήδη την πηγή μου για την εξέλιξη του ονόματος "Έλληνες" στους πρωτοχριστιανικούς και στους Βυζαντινούς αιώνες.Ειναι το βιβλίο The Oxford history of Byzantium.Η λέξη Έλληνας για πολλούς αιώνες μετά την εποχή της Καινής Διαθήκης είχε καθαρά ειδωλολατρική και θρησκευτική σημασία.Αν θεωρήσουμε ότι αυτό άλλαξε μετά τον Ιουλιανό Παραβάτη (που δεν ισχύει όπως ανέφερα και την ιστορική εξέλιξη της λέξης Έλληνας στο Βυζάντιο με βάση ένα σπουδαίο βιβλίο για το Βυζάντιο) τότε οι Πατέρες της εκκλησίας όταν μιλούσαν αρνητικά για τους Έλληνες μιλούσαν αρνητικά όχι για τους ειδωλολάτρες αλλά για το έθνος των Ελλήνων κάτι που δεν ισχύει.Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6577
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: Οι "προφητείες" των Αρχαίων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων για την έλευση του Χριστού

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Δευτ Αύγ 16, 2021 11:20 am

Αλήθεια Σάκη; Ποιος είναι ο κ. Mango που το έγραψε; Είναι Ορθόδοξος; Ορθόδοξες πηγές Σάκη, όχι ότι νά' ναι.


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.


Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 2 και 0 επισκέπτες