Σελίδα 2 από 5

Re: Αγάπη είναι...

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 10:59 pm
από Νίκος
Αγάπη και αυτογνωσία
14 Φεβρουαρίου, 2011 — VatopaidiFriend

Εικόνα

Ασφαλώς, ως αγωνιζόμενοι χριστιανοί, νιώθουμε μέσα μας τη λαχτάρα για αγάπη προς τους άλλους. Ασφαλώς μας συγκινεί η σκέψη να αγαπούμε τον ένα όπως όλους μαζί και όλους όπως τον ένα. Μεγάλος αυτός ο πόθος, αν υπάρχει μέσα μας, και ίσως είναι το πιο μεγάλο επιδιωκτέο τέλος. Όμως δεν πρέπει να λησμονούμε την πραγματικότητά μας, ποιοι ακριβώς είμαστε, ποια είναι η φυσική μας κατάσταση, προτού επιχειρηθεί η εν Χριστώ μεταμόρφωσή μας στο καμίνι της αγάπης για τον ίδιο και διά μέσου Αυτού για τους αδελφούς μας συνανθρώπους.

Συχνά μιλώντας για αγάπη λησμονούμε το έδαφος, στο οποίο αυτή φυτρώνει. Γι’ αυτό συμβαίνει τούτο το παράδοξο, ενώ ο πόθος μας για αγάπη μπορεί να είναι πολύ μεγάλος, όμως ο τόπος, όπου πρέπει να αναπτυχθεί, η καρδιά μας δηλαδή, που την πλημμυρίζει αυτός ο πόθος, συμβαίνει να είναι εντελώς ακατάλληλος για ένα τέτοιο ουράνιο φυτό. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να «ωδίνει όρος και να τίκτει μυν», να παρουσιάζεται δηλαδή μια πολύ μεγάλη δυσαναλογία ανάμεσα σ’ αυτό, που ποθούμε και σε αυτό, που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Πρώτιστο έργο μας με άλλα λόγια είναι, προκειμένου να εξασκήσουμε έργο αληθινό αγάπης, να αναγνωρίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε την πνευματική μας ποιότητα, ποιοι δηλαδή είμαστε στην πραγματικότητα.

Η αληθινή γνώση του εαυτού μας και η ειλικρίνεια έναντί του θα μας πείσει, ότι βασικά έχουμε μια σχεδόν ακατανίκητη τάση να αναζητούμε φανερά ή όχι, συνειδητά ή όχι, θεληματικά ή όχι, τον ίδιο τον εαυτό μας διά μέσου της αγάπης προς τους άλλους. Μπορεί να αναζητούμε μόνο τη δική μας συναισθηματική ευφορία και μια συγκινησιακή έκταση, μια ευχαρίστηση προσωπική μέσω της αγάπης, πράγμα που άλλοι θα επεδίωκαν με άλλα μέσα. Και το ερώτημα είναι: κάνουμε τα έργα της αγάπης και γενικά αγαπούμε, για να ικανοποιούμε τον εαυτό μας με το ευάρεστο συναίσθημα, που αυτή δημιουργεί, και αυτό θέλουμε μόνο, και όχι τη χαρά και την ευτυχία του άλλου; Και μπορεί έτσι να κάνουμε το έργο της αγάπης π.χ. μόνο για να ακούμε ευχαριστίες, για να μας αναγνωρίζουν ως ευεργέτες, για να κάνουν λόγο για μας, και από την άλλη να αποφεύγουμε δύσκολες περιπτώσεις αγάπης και κόπους και θυσίες, που δεν πρόκειται να αναγνωρισθούν. Γι’ αυτό πρέπει να μάθουμε και να κάνουμε φρόνημά μας, πως το κύριο χαρακτηριστικό της αγάπης είναι η αυτολησμοσύνη και το «μη ζητείν τα εαυτής». Γι’ αυτό άλλωστε συνιστά ο Κύριος το «μη γνώτω η αριστερά (μας) τι ποιεί η δεξιά» μας και την όσο γίνεται με περισσότερη επιμέλεια «εν τω κρυπτώ» διενέργειά της.

(Από το βιβλίο του π. Ευσεβίου Βίττη «Εμείς και η αγάπη μας» των εκδόσεων «Ορθόδοξος Κυψέλη»)

Πηγή: xfd.gr (αναδημοσίευση vatopaidi.wordpress.com)

Re: Αγάπη είναι...

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 11:00 pm
από Νίκος
Ο μπελάς του καθαρίσματος
13 Απριλίου, 2011 — VatopaidiFriend

Εικόνα

Κανείς δέν παραπονέθηκε ποτέ, γιατί:

+ τά κάστανα, ἐξωτερικά, ἔχουν βελόνες πού τρυπᾶνε τά χέρια·

+ τά φραγκόσυκα ἔχουν ἀγκάθια, πού μπαίνουν στό δέρμα·

+ τά καρύδια ἔχουν πράσινη, χονδρή σάρκα, πού μαυρίζει τά χέρια·

+ τά ἀμύγδαλα ἔχουν σκληρό περίβλημα, πού θέλει σπάσιμο.

Κανείς! Ποτέ! Καί κανείς δέν σταμάτησε νά τά τρώει, ἐπειδή τοῦ δη­μιουργοῦν μπελάδες στό καθάρισμα. Ἤρεμα καί ἁπλᾶ, παραμερίζουμε τά ἐξω­τε­ρικά ἀγκάθια, ἀφαιροῦμε τήν ἐνοχλητική φλούδα καί ἀπολαμβάνουμε τόν νό­­στιμο καρπό!

Γιατί ἆραγε νά μή συμβαίνει τό ἴδιο καί στίς σχέσεις μας μέ τούς συναν­θρώ­πους μας; Γιατί νά μετρᾶμε τόσο:

+ τήν κάποια ὀξύτητα στά λόγια τους·

+ τήν κάποια περιφρόνηση στό βλέμμα τους·

+ τήν κάποια παραξενιά στήν συμπεριφορά τους;

Γιατί νά μήν φροντίζουμε, μέ τήν ἴδια γαλήνη καί ὑπομονή, μέ τήν ἴδια ἠρεμία καί ἁπλότητα, νά παραμερίζουμε τήν ὅποια ἐξω­τε­ρι­κή τους στρι­φνά­δα καί ἰδιοτροπία, γιά νά βροῦμε καί νά ἀπολαύσουμε τήν κρυμ­­­μένη ὀμορ­φιά τῆς ψυχῆς τους, πού ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ; Ὑπάρ­χει ἄνθρωπος, πού νά μήν κρύβει μέσα του ἕνα διαμάντι;

Καί νά σκεφτοῦμε, ὅτι ὁ ἅγιος Ἀντώνιος λέει:

- Ἀπό τόν πλησίον μας, δέν ἐξαρτᾶται ἁπλῶς, τό ἄν θά κερδίσουμε κά­ποια διαμαντάκια ἤ ἄν θά γευθοῦμε κάποιους γλυκεῖς καρπούς. Ἀπό τόν πλη­σίον μας δέν ἐξαρτᾶται ἁπλῶς μιά νοστιμιά τῆς ζωῆς μας. Ἀπό τόν πλησίον μας ἐξαρτᾶται αὐτή ἡ ἴδια ἡ ζωή μας ἤ ὁ θάνατός μας! Γιατί, ἄν κερδίσουμε τόν ἀδελφό μας, κερ­δί­ζουμε τόν Θεό. Καί ἄν σκαν­δα­λί­σουμε τόν ἀδελφό μας, ἁμαρτάνουμε στόν Χριστό.

Εἶπε ὁ Χριστός: Ἡ πρώτη καί μεγάλη ἐντολή εἶναι: «Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου». Καί πρόσθεσε: Δεύτερη, ἐξ ἴσου μεγάλη: Καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν (Ματθ. 22, 37). Καί ἐπεξηγεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: «Ἄν δέν ἀγαπᾶς τόν πλησίον σου, πού τόν βλέπεις, εἶναι ποτέ δυνατό νά ἀγαπᾶς τόν Θεό, πού δέν Τόν βλέπεις;» (Α’ Ἰω. 4, 20).

Τά ἴδια, μέ διαφορετικά λόγια, λέει καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κολοβός:

- Ἡ σχέση μας μέ τόν πλησίον μας, δέν εἶναι ἡ στέγη στό οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς μας. Εἶναι ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ. Δέν χτίζομε σπίτι ἀρχίζοντας ἀπό πάνω πρός τά κάτω. Ἀντίθετα. Πρῶτα βάζουμε γερά θεμέλια. Καί μετά, πολύ μετά, φτάνουμε στή στέγη. Καί τό θεμέλιο εἶναι ἡ ἀγάπη.

Ἕνα ἁπλό παράδειγμα: Σοῦ λέει κάποιος μιά κουβέντα, πού σέ πικραί­νει. Τί πιό εὔκολο, νά τοῦ ἀπαντήσεις καί σύ καί μέ τόν ἴδιο τρόπο. Νά τόν «πατήσεις στόν κάλο» του. Καί τί θά βγῆ; Ὄχι μόνο θά τρυπήσης χειρότερα τά χέρια σου ἀπό τά ἀγκάθια τοῦ ἀδελφοῦ σου, ἀλλά καί θά κάνεις μιά «ὡραία ἐπίδειξη» καί τῶν δικῶν σου ἀγκαθιῶν! Καί συνήθως συμβαίνει τά ἀγκάθια τοῦ ἀδελφοῦ σου νά εἶναι ἀγκαθάκια κάστανου, ἐνῶ τά δικά σου εἶναι … γαϊδουράγκαθα!

Ἄν ὅμως ἀγωνιστῆς νά μή τοῦ πεῖς τίποτε πού νά τόν πονέσει, τότε «κέρδισες» τόν ἀδελφό σου.

Πηγή: vatopaidi.wordpress.com

Re: Αγάπη είναι...

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 11:00 pm
από Μαρίνα
....η Αγαπη είναι τοσο όμορφο πράγμα που μοιάζει να είναι ότι πιο δύσκολο υπάρχει στον κόσμο μας....

Re: Αγάπη είναι...

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 11:02 pm
από Νίκος
"Σκορπίστε την αγάπη σας ανιδιοτελώς"
Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2011

Εικόνα

«Ας σκορπίζομε σε όλους την αγάπη μας ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη.
Θα νιώθομε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους.
Είναι εγωισμός να θέλομε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στενοχωρεί το αντίθετο.
Ας αφήσομε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται.
Ας μη ζητιανεύομε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι ν’ αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για κείνους.
Τότε θα προσέξομε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκομε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύομε την αγάπη τους.
Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους χωρίς να τους εκβιάζομε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκομε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας.»

Από το Βιβλίο ΄΄Βίος και λόγοι΄΄ γέροντος Πορφυρίου

Πηγή: agioritikovima.gr

Re: Αγάπη είναι...

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 11:03 pm
από Achilleas
To αποκορύφωμα της αγάπης, είναι το "να αγαπάτε τους εχθρούς υμών".
Όπως είπε ο Κύριος, αν αγαπάμε μόνο όσους μας αγαπάνε, ποιά η ωφέλεια. Σ' αυτό το θέμα μπορεί σαν χριστιανοί, να δώσουμε εξετάσεις. Θά μπορέσουμε άραγε να έχουμε επιτυχία;

Re: Αγάπη είναι...

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 11:04 pm
από Φοιτητής
Θά μπορέσουμε άραγε να έχουμε επιτυχία?Προσωπικά, η αλήθεια πονάει.
Ορισμένες φορές με βλέπω να μιλάω και να λέω πράγματα που εγκεφαλικά πιστεύω.
Όταν όμως έρχετε η ώρα που είπες..των εξετάσεων..τότε προσωπικά, η αλήθεια πονάει.

Re: Αγάπη είναι...

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 11:05 pm
από Achilleas
Γιάννη έτσι είναι. Για τις πράξεις μας θα κριθούμε.

Re: Αγάπη είναι...

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 11:06 pm
από Μαρίνα
Achilleas έγραψε:Γιάννη έτσι είναι. Για τις πράξεις μας θα κριθούμε.


Ο Θεός αντιλήπτωρ μου ει το Ελεος Του προφθάσει με... (με μια μικρη αλλαγή...)
Το Ελεός Του.

Re: Αγάπη είναι...

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 11:07 pm
από aposal
Achilleas έγραψε:To αποκορύφωμα της αγάπης, είναι το "να αγαπάτε τους εχθρούς υμών".

Έτσι! Τα πρότυπά μας είναι οι άγιοι. Αυτοί προσεύχονταν για τους δήμιους και τους βασανιστές τους. Εμείς απέχουμε βέβαια, αλλά καλόν είναι να γνωρίζουμε το πού πρέπει να φτάσουμε.

Re: Αγάπη είναι...

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 11:08 pm
από Georgios
"Αγάπη προφητείας χορηγός,αγάπη τεράτων παρεκτική,
αγάπη ελλάμψεως άβυσσως,αγάπη πηγή πυρός,
όσον αναβλύσει,τοσούτον τον διψώντα καταφλέξει,
αγάπη αγγέλων στάσις,
αγάπη προκοπή των αιώνων.. "


Λόγος Λ' ιη' "ΚΛΙΜΑΞ" ΙΩΑΝΝΟΥ του Σιναίτου

"Η αγάπη χορηγεί τη χάρη της προφητείας,η αγάπη παρέχει τη δύναμη της θαυματουργίας,
η αγάπη είναι η άβυσσος της Θείας ελλάμψεως,η αγάπη είναι η πηγή του Θεικού πυρός,
όσο περισσότερο πυρ αναβλύζει, τόσο περισσότερο καταφλέγει εκείνον που διψά,
η αγάπη είναι η στάσις και η εδραίωσις των Αγγέλων,
η πρόοδος εις τους αιώνας όλων των εκλεκτών του Θεού.. "