ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Γενικότερα θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία και το Χριστιανισμό.

Συντονιστές: Anastasios68, Νίκος, johnge

Άβαταρ μέλους
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοσιεύσεις: 66
Εγγραφή: Δευτ Ιούλ 21, 2014 2:31 pm

ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευσηαπό ΧΡΗΣΤΟΣ » Τρί Ιούλ 22, 2014 12:40 am

Αδελφοί μου εν Χριστώ, γεια σας.

Αυτό το θέμα πιστεύω θα τραβήξει το ενδιαφέρον όλων σας.

Εδώ θα τεθούν ερωτήματα πολύ δύσκολα, που χρειάζονται την απάντησή τους από ανθρώπους θεολογικά καταρτισμένους ή φωτισμένους.

Ελπίζω να μην κλονιστεί η πίστη κανενός.

Η θεόπνευστη Αγία Γραφή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.Άβαταρ μέλους
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοσιεύσεις: 66
Εγγραφή: Δευτ Ιούλ 21, 2014 2:31 pm

Re: ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευσηαπό ΧΡΗΣΤΟΣ » Τρί Ιούλ 22, 2014 12:46 am

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

«26 Καὶ ἔζησε Θάρα ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησε τὸν Ἅβραμ καὶ τὸν Ναχὼρ καὶ τὸν Ἀρράν. 27 Αὗται αἱ γενέσεις Θάρα· Θάρα ἐγέννησε τὸν Ἅβραμ καὶ τὸν Ναχὼρ καὶ τὸν Ἀρράν, καὶ Ἀρρὰν ἐγέννησε τὸν Λώτ. 28 καὶ ἀπέθανεν Ἀρρὰν ἐνώπιον Θάρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἐγεννήθη, ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Χαλδαίων. 29 καὶ ἔλαβον Ἅβραμ καὶ Ναχὼρ ἑαυτοῖς γυναῖκας· ὄνομα τῇ γυναικὶ Ἅβραμ Σάρα, καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ Ναχὼρ Μελχά, θυγάτηρ Ἀρρὰν καὶ πατὴρ Μελχὰ καὶ πατὴρ Ἰεσχά. 30 καὶ ἦν Σάρα στεῖρα καὶ οὐκ ἐτεκνοποίει. 31 καὶ ἔλαβε Θάρα τὸν Ἅβραμ υἱὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Λὼτ υἱὸν Ἀρράν, υἱὸν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ τὴν Σάραν τὴν νύμφην αὐτοῦ, γυναῖκα Ἅβραμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων πορευθῆναι εἰς γῆν Χαναὰν καὶ ἦλθον ἕως Χαρρὰν καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ. 32 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Θάρα ἐν γῇ Χαρρὰν διακόσια πέντε ἔτη, καὶ ἀπέθανε Θάρα ἐν Χαρράν.» (Γένεση 11:26-32)

«1 ΚΑΙ εἶπε Κύριος τῷ Ἅβραμ· ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω· 2 καὶ ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα καὶ εὐλογήσω σε καὶ μεγαλυνῶ τὸ ὄνομά σου, καὶ ἔσῃ εὐλογημένος· 3 καὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι· καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. 4 καὶ ἐπορεύθη Ἅβραμ, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ Κύριος, καὶ ᾤχετο μετ’ αὐτοῦ Λώτ. Ἅβραμ δὲ ἦν ἐτῶν ἑβδομηκονταπέντε, ὅτε ἐξῆλθε ἐκ Χαρράν.» (Γένεση 12:1-4)

«1 Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς· Εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει; 2 ὁ δὲ ἔφη· Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν, 3 καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. 4 τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε·» (Πράξεις 7:1-4)

Εφόσον στην Αγία Γραφή υπάρχει ενότητα και συνέχεια μεταξύ των δύο Διαθηκών (Παλαιάς και Καινής), δημιουργείται το εξής θεολογικό πρόβλημα:

Ο Θάρα σύμφωνα με Γεν. 11:26 «ἔζησε ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησε τὸν Ἅβραμ», στη γη των Χαλδαίων.
Σύμφωνα με Γεν. 12:4 «Ἅβραμ ἦν ἐτῶν ἑβδομηκονταπέντε, ὅτε ἐξῆλθε ἐκ Χαρράν».

Άρα, συμπεραίνεται ότι ο Αβραάμ αφού γεννήθηκε στα 70 έτη του Θάρα στη γη των Χαλδαίων και έγινε 75 ετών για να εξέλθει εκ Χαρράν, ο Θάρα ήταν σε ηλικία (70+75=145) 145 ετών ζωντανός (διότι σύμφωνα με Γεν. 11:32 πέθανε 205 ετών στη Χαρράν), γεγονός που αντιτίθεται στα λεγόμενα των Πραξ. 7:4, που θέλουν το Θάρα πεθαμένο, όταν εξέρχεται ο Αβραάμ εκ της Χαρράν.

:shock: :shock: :shock:

Ποιός άραγε θα δώσει απάντηση ?Άβαταρ μέλους
Captain Yiannis
Δημοσιεύσεις: 255
Εγγραφή: Σάβ Ιούλ 28, 2012 4:51 pm

Re: ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευσηαπό Captain Yiannis » Παρ Ιούλ 25, 2014 8:32 pm

Πραξ. 7,4 τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαῤῥάν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκησεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε·

Πραξ. 7,4 Τοτε ο Αβραάμ ανεχώρησε από την χώραν των Χαλδαίων και εγκατεστάθη εις την Χαρράν. Από εκεί, μετά τον θάνατον του πατρός του, τον έβαλε ο Θεός να κατοικήση εις την γην αυτήν, εις την οποίαν και σεις τώρα κατοικείτε.

Από που συνάγετε ότι ήταν πεθαμένος, ...αφού λέει " μετά τον θάνατό του ?;;;Άβαταρ μέλους
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοσιεύσεις: 66
Εγγραφή: Δευτ Ιούλ 21, 2014 2:31 pm

Re: ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευσηαπό ΧΡΗΣΤΟΣ » Κυρ Ιούλ 27, 2014 2:49 pm

ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΞΑΝΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ.

Εφόσον ο Θάρα πέθανε 205 ετών εν Χαρράν και μετά τον θανατό του ο γιός του Αβραάμ εξήλθε σε ηλικία 75 ετών από την Χαρράν με προορισμό την Χαναάν, τότε καταλείγουμε στο εξής άτοπο:

Από τότε που ο Θάρα ήταν 70 ετών και γέννησε τον Άβραάμ, μέχρι που πέθανε πέρασαν 135 έτη. Πώς ο Αβραάμ εξήλθε εκ Χαρράν μετά τον θάνατο του πατέρα του σε ηλικία 75 ετών, ενώ θα έπρεπε να ήταν 135 ετών ; :shock: :shock: :shock:

ΕικόναΆβαταρ μέλους
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοσιεύσεις: 66
Εγγραφή: Δευτ Ιούλ 21, 2014 2:31 pm

Re: ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευσηαπό ΧΡΗΣΤΟΣ » Κυρ Ιούλ 27, 2014 3:18 pm

Ελάτε σιγά σιγά εδώ αδελφοί μου και αδελφές μου να κάνουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο.

23 ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 24 πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. (Ιωάν. 4:23-24)Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6543
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Δευτ Ιούλ 28, 2014 1:23 pm

Χρήστο, ποιο είναι το νόημα αυτής της συζήτησης;. Εδώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε 4 Ευαγγέλια, τα οποία άλλα γεγονότα τα περιγράφουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και άλλα με διαφορετικό και σίγουρα τα γράφουν με διαφορετική σειρά.

Η Αγία Γραφή δεν είναι ιστορικό κείμενο, αλλά πνευματικό βιβλίο. Επομένως δεν την διαβάζουμε για να μάθουμε την ιστορία των Εβραίων, αλλά για να ωφεληθούμε πνευματικά στον αγώνα μας με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος.

Θες ερωτήματα, να σου πω εγώ ένα που μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό, στο κεφάλαιο 1 του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου περιγράφεται η "γενεαλογία του Χριστού" με σκοπό να αποδείξει ο Ευαγγελιστής ότι ο Ιωσήφ είναι απόγονος του Αβραάμ και του Δαβίδ. Έχει κανένα νόημα αυτό αφού ο Χριστός δεν είναι κατά σάρκα γιος του Ιωσήφ; Άσε εκείνο το γενεές 14.

Εκατομμύρια άνθρωποι διάβασαν και διαβάζουν τα ίδια κείμενα και άλλοι ωφελούνται και σώζονται και άλλοι σκανδαλίζονται και χάνονται, επειδή η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο που ερμηνεύεται με λογική, αλλά με την πίστη και τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως ερμηνεύεται και το χωρίο που παρέθεσες στην παραπάνω δημοσίευσή σου ("... εν πνεύματι και αληθεία...").

Αρνούμαι να συμμετάσχω σε τέτοιου είδους συζητήσεις που μετρούν τα κείμενα της Αγίας γραφής με το υποδεκάμετρο και παρακαλώ και όλους τους αδελφούς μας να μην το κάνουν.


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοσιεύσεις: 66
Εγγραφή: Δευτ Ιούλ 21, 2014 2:31 pm

Re: ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευσηαπό ΧΡΗΣΤΟΣ » Δευτ Ιούλ 28, 2014 1:41 pm

ΑΔΕΛΦΕ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ, ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΗ.

ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΡΝΗΣΕ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΗΣ:


ΕΡΩΤΗΜΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

«17 Τότε ᾤχετο Σαλωμὼν εἰς Γασιὼν Γαβὲρ καὶ εἰς τὴν Αἰλὰθ τὴν παραθαλασσίαν ἐν γῇ Ἰδουμαίᾳ. 18 καὶ ἀπέστειλε Χιρὰμ ἐν χειρὶ παίδων αὐτοῦ πλοῖα καὶ παῖδας εἰδότας θάλασσαν, καὶ ᾤχοντο μετὰ τῶν παίδων Σαλωμὼν εἰς Σωφιρὰ καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν τετρακόσια καὶ πεντήκοντα τάλαντα χρυσίου καὶ ἦλθον πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμών.» (Β΄ Παραλειπ. 8:17-18)

Διά ποίας θαλασσίας οδού ο βασιλιάς της Τύρου Χιράμ έστειλε πλοία και ναύτες στο βασιλιά του Ισραήλ Σολομώντα, περίπου το 950 π.Χ., όταν είναι γνωστό ότι:

α. η διώρυγα του Σουέζ διανοίχτηκε και δόθηκε σε χρήση το 1869 μ.Χ.,
και
β. η Αμερική ανακαλύφθηκε «τυχαία», μόλις το 1492 μ.Χ.;Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6543
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Δευτ Ιούλ 28, 2014 1:46 pm

Η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστη, ως προς το πνευματικό της μέρος, όχι ότι δεν περιέχει λάθη.

Είμαι βέβαιος Χρήστο ότι δεν διάβασες τη δημοσίευσή μου, αλλιώς δε θα συνέχιζες τη συζήτηση.


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
ΠΟΠΗ
Δημοσιεύσεις: 808
Εγγραφή: Δευτ Ιούλ 30, 2012 3:29 pm
Επικοινωνία:

Re: ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευσηαπό ΠΟΠΗ » Δευτ Ιούλ 28, 2014 1:51 pm

Εφόσον ο Θάρα πέθανε 205 ετών εν Χαρράν και μετά τον θανατό του ο γιός του Αβραάμ εξήλθε σε ηλικία 75 ετών από την Χαρράν με προορισμό την Χαναάν, τότε καταλείγουμε στο εξής άτοπο:

Από τότε που ο Θάρα ήταν 70 ετών και γέννησε τον Άβραάμ, μέχρι που πέθανε πέρασαν 135 έτη. Πώς ο Αβραάμ εξήλθε εκ Χαρράν μετά τον θάνατο του πατέρα του σε ηλικία 75 ετών, ενώ θα έπρεπε να ήταν 135 ετών ;


Συγνώμη κιολας Χρήστο, αλλα αυτα ειναι ΅ψιλά¨ γραμματα (δεν ειναι ακριβως η κατάλληλη λέξη, δεν την βρίσκω) και δεν καθομαι να ασχολούμαι με τέτοια. προτιμώ να πω εκεινη την ωρα ενα Κύριε Ελέησον ή να διαβάσω ενα πνευματικό κέιμενο. Αν θελω μια τέτοια ανάλυση θα ρωτήσω τον πνευματικό μου να μου απαντήση. Εμεις εδω δεν ειμαστε οι κατάλληλοι για να απαντάμε σε τετοια ειδους θέματα.

Συγνωμη , δεν θέλω να σε θίξω ουτε εσενα ουτε το θεμα σου. Απλά σε ενημερώνω για τον λόγο που δεν θέλω να συμμετάσχω σε αυτην την συζήτηση.


Μην ταράζεσθε και μην ανησυχείτε διότι αυτός που γνωρίζει όσα υποφέρετε
και είναι σε θέση να τα εμποδίσει είναι φανερό ότι δεν τα εμποδίζει, επειδή προνοεί και ενδιαφέρεται για σας.

Άβαταρ μέλους
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοσιεύσεις: 66
Εγγραφή: Δευτ Ιούλ 21, 2014 2:31 pm

Re: ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευσηαπό ΧΡΗΣΤΟΣ » Δευτ Ιούλ 28, 2014 2:15 pm

ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΔΗΛΑΔΗ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΧΕΙ ΛΑΘΗ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ !!!

ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΤΕ Η ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ.

ΕΑΝ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ, ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 4 και 0 επισκέπτες

cron