Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με άλλα δόγματα;

Ανάλυση θεμάτων που αφορούν τις αιρέσεις

Συντονιστές: Anastasios68, Νίκος, johnge

Άβαταρ μέλους
dionisis
Δημοσιεύσεις: 51
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:23 pm

Re: Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με άλλα δόγματα;

Δημοσίευσηαπό dionisis » Κυρ Αύγ 26, 2012 6:13 pm

Εκκλησιαστική Ζωή

Επιστολή Αγιορειτών εις τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλον, διά το Συνέδριον του Π.Σ.Ε. και την κηδείαν του Πάπα

Αρχιεπίσκοπον Αθηνών
και πάσης Ελλάδος
Κύριον κον Χριστόδουλον
Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιωάννου Γενναδίου 14
115 21 Αθήνας

Την Υμετέραν Μακαριότητα και τους περί Υμάς Σεβασμίους Αρχιερείς υιϊκώς και ευλαβώς εν Χριστώ Αναστάντι προσαγορεύομεν.
Το Αγιον Όρος ιδιαιτέραν πάντοτε αισθάνεται την χαράν εν τη επικοινωνία αυτού μετά της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά της οποίας το ενώνουν στενώτατοι δεσμοί αγάπης και οικειότητος, εκδηλούμενοι τόσον προς τα πρόσωπα της Υμετέρας Μακαριότητος, λίαν προσφιλούς τοις αγιορείταις αλλά και αντιστρόφως αναφερομένου του ιδίου εις το Αγιον Όρος ως πηγής εμπνεύσεως και παρακλήσεως, και των Ιεραρχών της καθ? Υμάς Εκκλησίας, τακτικών προσκυνητών του Ιερού Τόπου και προσκαλουμένων αλλεπαλλήλως εις τας αγιορειτικάς αγρυπνίας και εορτάς, όσον και προς το ευσεβές αυτής ποίμνιον, εν τοις κόλποις του οποίου η πλειοψηφία ημών εγεννήθη, ανετράφη και ηνδρώθη και τα ευλαβή μέλη του οποίου κατακλύζουν προσκυνηματικώς τας ενταύθα Ιεράς Μονάς, εις αναζήτησιν πνευματικής τροφής, παρακλήσεως και φωτισμού.
Εκ της τοιαύτης συναλληλίας και του επί των ανωτέρω εδραιουμένου συνδέσμου φιλαδελφίας αρυόμεθα και το θάρρος, αλλά και το ενδιαφέρον, όπως ζητήσωμεν να μας επιτρέψητε να υποβάλωμεν και τον προβληματισμόν ημών, καθώς η αναστάσιμος χαρά της παρούσης επικοινωνίας σκιάζεται δυστυχώς εκ του γεγονότος της γενομένης ήδη πραγματοποιήσεως κατ' αυτάς εις Αγιον Ανδρέαν Αττικής του συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, φιλοξενουμένου υπό της καθ? Υμάς Αγιωτάτης Εκκλησίας.
Είναι γνωστή και έχει κατ? επανάληψιν δημοσιοποιηθή η ανέκαθεν μεγάλη επιφύλαξις του Αγίου Όρους επί της συμμετοχής των Ορθοδόξων εις το προμνησθέν Συμβούλιον, καθώς και μόνη η ύπαρξις και λειτουργία αυτού ενέχει τας επικινδύνους πνευματικώς και απαραδέκτους εκκλησιολογικώς ιδέας του συγκρητισμού της πίστεως και της σχετικοποιήσεως των Ιερών Κανόνων, άπερ άλλωστε αρμοδίως υποβάλλομεν και προς την Εκκλησιαστικήν ημών Αρχήν, το Σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχείον, πάντοτε υπό την πνευματικήν έποψιν του θέματος και άνευ προθέσεως αναμίξεως εις τα λεγόμενα «θέματα εκκλησιαστικής πολιτικής».
Ιδιαίτερον άλγος όμως ενεποίησεν ημίν η διοργάνωσις του εν λόγω συνεδρίου δια πρώτην φοράν εις ορθόδοξον χώραν και δη εις αυτήν την πατρίδα ημών, το ελληνικόν κράτος, υπό την άθικτον κυριαρχίαν του οποίου τελεί η αγιορειτική αυτοδιοίκησις.
Δεν ήτο ούτε είναι εις τας προθέσεις ημών όπως προσθέσωμεν θόρυβον και ταραχήν εις την δοκιμαζομένην Ορθόδοξον Εκκλησίαν, διο και εν πολλή περισκέψει δεν ηνωχλήσαμεν Υμάς επί του θέματος άχρι τούδε, γνωστοποιούντες έστω σήμερον την πικρίαν και δυσαρέσκειαν ημών, εν κλίματι ηρεμίας και ψυχραιμίας και προκειμένου πάντως όπως μη εκληφθή εν τέλει η σιωπή ημών ως παθητική συναίνεσις.
Δεν στερείται επίσης σημασίας ότι το εν λόγω γεγονός συνδυάζεται και με το πρόσφατον άσχετον μεν, επί του αυτού πνεύματος ερειδόμενον δε, γεγονός της συμμετοχής των Ορθοδόξων Προκαθημένων ημών εις την κηδείαν του Παπα, όπερ πολύν και τότε ενεποίησεν ημίν τον προβληματισμόν και την θλίψιν.
Τα ανωτέρω θέτομεν υπ? όψιν Υμών ουχί προς έλεγχον, ουδέ προς αναρμόδιον παρέμβασιν η εν οιαδήποτε επικαίρω σκοπιμότητι, αλλά μόνον ως έκφρασιν αγωνίας οικείων προς οικείους, ανθρώπων επιθυμούντων όπως ευρίσκωνται εις το πλευρόν Υμών εις τον αγώνα υπέρ της του Χριστού Εκκλησίας και απευθυνόντων έκκλησιν όπως λάβητε ταύτα υπ? όψιν προ τυχόν Υμετέρων αποφάσεων δι? αναλόγους ενεργείας εις το μέλλον.
Επί δε τούτοις επικαλούμενοι τας θεοπειθείς ευχάς και ευλογίας της Υμετέρας Μακαριότητος και των περί Υμάς αγίων Αρχιερέων, διατελούμεν βαθυσεβάστως μετ? αναστασίμων χαιρετισμών κατασπαζόμενοι την αγίαν Υμών δεξιάν
Απαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Αθω.Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6298
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με άλλα δόγματα;

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Κυρ Αύγ 26, 2012 6:13 pm

dionisis έγραψε:Επιτρέπετε να γίνετε ορθόδοξος γάμος ανάμεσα σε ορθόδοξο και καθολικό; Μήπως η εκκλησία μας ορίζει τον βαπτισμό του ετερόδοξου και εν συνεχεία γάμος; Επιτρέπετε ορθόδοξοι να πηγαίνουν να παντρεύονται σε καθολική εκκλησία; Ρυθμίζονται τα παραπάνω από κανόνες της Εκκλησίας; Είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα; Αν όχι, έχει γίνει καμμία Πανορθόδοξος Σύνοδος και διορθώθηκε ή το ρύθμισε ένας οικουμενιστής από μόνος του; Μου θυμίζει κάτι από αλάθητο.. από πρωτείο...Αυτά τα θέματα που βάζεις Διονύση βάζουν τη συζήτηση αυτή σ΄ένα επικίνδυνο κι ολισθηρό δρόμο, της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε αδελφούς παλαιοημερολογίτες και μη. Προσωπικά έχω πολύ πικρή εμπειρία από τις συζητήσεις αυτές σ΄άλλα forum και δεν έχω σκοπό να πέσω στην παγίδα αυτή και σ΄αυτό to forum. Για το σκοπό αυτό επιλέγω να μην απαντώ σ΄ερωτήσεις που βάζουν όλα τα θέματα μαζί και κανένα ουσιαστικά και καταλήγουν σ΄ ατέρμονες αντεγκλήσεις. Αν θέλεις να συζητήσουμε κάποιο απ΄όλα αυτά τα θέματα συγκεκριμένα δεν έχεις παρά να δημιουργήσεις καινούργιο topic για το θέμα αυτό.

Τον τίτλο του "οικουμενιστή" δεν τον δέχομαι, εγώ είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός κι ανήκω στην Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία (όπως αναφέρεται στο Σύμβολο της Πίστεως).

Μπαίνοντας στο forum είπες ότι θα προσπαθήσεις να βρεις αυτά που μας ενώνουν κι όχι αυτά που μας χωρίζουν, ήρθε λοιπόν η στιγμή να το αποδείξεις αυτό.


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6298
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με άλλα δόγματα;

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Κυρ Αύγ 26, 2012 6:14 pm

Α Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ

1. Ο Οικουμενισμός (Οικουμενική Κινησις) κατά τον περασμένο αιώνα


Ο Οικουμενισμός γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στους κόλπους του Προτεσταντισμού με τελικό σκοπό την ενοποίησί του. Σπονδυλική στήλη του προτεσταντικού Οικουμενισμού είναι η αιρετική "θεωρία των κλάδων". Αιρετικός είναι και ο παπικός Οικουμενισμός, όπως εκφράζεται στο "Διάταγμα περί Οικουμενισμού", ο οποίος συναγωνίζεται σε ασέβεια την "θεωρία των κλάδων".
Η Ορθοδοξία κατά τον παρελθόντα αιώνα συμμετείχε στην εν γένει Οικουμενική Κινησι. Κατά κανόνα οι Ορθόδοξοι που συμμετείχαν σ αυτήν, εξέφραζαν την άποψί τους ως άποψι της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή της μοναδικής Εκκλησίας του Χριστού. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις η συμμετοχή των Ορθοδόξων στην Οικουμενική Κινησι δεν εξέφραζε το Ορθόδοξο φρόνημα και παρουσιάσθηκε μεγάλος κίνδυνος να εισαχθούν οι κακοδοξίες του Δυτικού Οικουμενισμού εντός των πλαισίων της Ορθοδοξίας. Η εκτροπή ορισμένων Ορθοδόξων Οικουμενιστών εκδηλώθηκε με απόψεις που φανέρωναν δογματικό μινιμαλισμό η συγκρητισμό, με αντικανονικές ενέργειες που παραβίαζαν την Ορθόδοξο Ακρίβεια και με προσπάθειες συμβιβαστικών ενώσεων με τους ετεροδόξους.
Δηλώσεις περί "αδελφών Εκκλησιών", περί "δύο πνευμόνων", περί "Εκκλησίας του Χριστού εν τω συνόλω της" η "εκτός των δικών μας (Ορθοδόξων) ορίων", περί "νομίμων θεολογικών εξελίξεων στην Ανατολή και την Δυσι", περί "ναρκισσευομένης Ορθοδοξίας" απογοήτευσαν κάθε Ορθόδοξο ψυχή. Μεταδόσεις μυστηρίων σε ετεροδόξους, συμπροσευχές μαζί τους και άκρατες φιλενωτικές προσπάθειες χαρακτηρίσθηκαν δίκαια ως απαράδεκτες.
Η διολίσθησίς τους σε διαρκώς πιο αντιευαγγελικές και αντιπαραδοσιακές ενέργειες ώθησαν τους Ορθοδοξους να κορυφώσουν κατά την τελευταία δεκαετία τις αντιδράσεις τους εναντίον της εν γένει Οικουμενικής Κινήσεως και του Π.Σ.Ε.
Ηδη τρεις Ορθοδοξες Εκκλησιες έχουν αποχωρήσει εντελώς από τους Διαλόγους, άλλες συμμετέχουν απλά ως παρατηρηταί, σε άλλες οι αντιδράσεις κατά της συμμετοχής στο Π.Σ.Ε είναι πολύ απειλητικές και γενικά, κατά τον Οικουμενικό πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, επικρατεί βαρύς χειμών «τη καθόλου Οικουμενική Κινήσει»5. Στην "Διορθόδοξο Συνάντησι" της Θεσσαλονίκης6 (Μαιος 1998) ωμολογήθηκε, ότι το χάσμα μεταξύ Ορθοδοξων και Προτεσταντών γίνεται διαρκώς μεγαλύτερο, και ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες έσεισαν το Π.Σ.Ε. και απέδειξαν, ότι η προώθησις της χριστιανικής ενότητος καρκινοβατεί. Λιγους μήνες αργότερα, κατά την Η Συνέλευσι του Π.Σ.Ε στην Ζιμπάμπουε, η Ορθοδοξος συμμετοχή ήταν υπερβολικά μειωμένη7, ενώ οι αντιπαραθέσεις Ορθοδοξων και Προτεσταντών ήταν πολλές και οξύτατες.
Η συμφωνία του Μπάλαμαντ δεν γίνεται αποδεκτή όχι μόνο από τις Ορθοδοξες Εκκλησιες αλλά ούτε πλέον από τους ίδιους τους Ορθοδοξους που την υπέγραψαν! Κατά την τελευταία συνάντησι της μικτής Επιτροπης Διαλόγου Ορθοδοξων - Παπικών στην Βαλτιμόρη (Ιουλιος 2000), οι Παπικοί, κατόπιν εντολής του πάπα, δεν αποδέχθηκαν την κατάργησι της Ουνίας, καθώς απαιτούσαν οι Ορθοδοξοι. Ετσι, οι Ορθοδοξοι αντιπρόσωποι δήλωσαν, ότι θεωρούν τα εν Μπάλαμαντ γενόμενα βήματα υποχωρητικότητος έναντι των Ουνιτών «ως μη γενόμενα» και επιστρέφουν και πάλι «εις μηδενικήν βάσιν» επί του θέματος της Ουνίας! Κατέκριναν την παρέμβασι του πάπα στον Διάλογο ως απαράδεκτη, καθώς και τους Παπικούς, επειδή εμπαίζουν τους Ορθοδοξους. Συνεπώς ο Διάλογος κατέληξε σε «ουσιαστικό ναυάγιο»8, καθώς οι Ορθοδοξες Εκκλησιες δεν δέχονται να συζητηθή κανένα θεολογικό θέμα με τους Παπικούς προ της οριστικής καταδίκης της Ουνίας και από τις δύο πλευρές.
Αλλα και οι "Κοινές Δηλώσεις", καθώς και το προσχέδιο συμφωνίας στην Αντιοχεια μεταξύ Ορθοδοξων - Αντιχαλκηδονιων κατακρίθηκαν από πολλούς Ορθοδοξους, με αποτέλεσμα να θεωρήται ουτοπία η ένωσις με τους Αντιχαλκηδονιους, αν δεν αποδεχθούν όλες τις Οικουμενικές συνόδους. Ευχόμαστε οι αντιδράσεις να συνεχισθούν, ούτως ώστε και οι "Κοινές Δηλώσεις" να καταδικασθούν οριστικά και η παροχή μυστηρίων η η από κοινού τέλεσις ορισμένων μυστηρίων (όχι θεία λειτουργία) που έχουν συμφωνηθή στην Αντιοχεια (και τα οποία, απ ο,τι γνωρίζουμε, εφαρμόζονται πολύ περιορισμένα) να εξαλειφθούν. Πολύ περισσότερο να μη αποτολμηθή κάποια συμβιβαστική ένωσις, η οποία αναμφίβολα θα διχάση την Ορθοδοξο Εκκλησια. Αλλωστε οι ενωτικές προσπάθειες του κ αιώνος όχι μόνο δεν επέφεραν την επιστροφή των ετεροδόξων στην Μια Εκκλησια, αλλά αντιθέτως διέσπασαν και την Ορθοδοξια, γεγονός που αποδεικνύει την πλήρη αποτυχία τους. Ελπιζουμε δε, ότι ο ευσεβής κλήρος και λαός των Τοπικών Εκκλησιων θα εντείνη τον αγώνα του, προκειμένου να καταστείλη ολοκληρωτικά κάθε οικουμενιστική ενέργεια, αλλά και κάθε απαράδεκτη η διπλωματική δήλωσι των Οικουμενιστών, η οποία προσβάλλει την Ορθοδοξο ευαισθησία του και ταπεινώνει με ανάρμοστο τρόπο την Ορθοδοξο συνείδησί του.
Στο προηγούμενο άρθρο μας αναφέραμε, ότι οι ανωτέρω σποραδικές, ανεπίσημες και άνευ συνοδικών αναγνωρίσεων απαράδεκτες ενέργειες η απόψεις μεμονωμένων Οικουμενιστών δεν συνιστούν επίσημη διακήρυξι αιρέσεως, εφόσον δηλαδή δεν έχουν παγιωθή η εγκριθή από τις Ορθοδοξες Εκκλησιες. Την άποψί μας αυτή αποδέχονται πλήρως ακόμη και ολόκληρη παλαιοημερολογιτική παράταξις, οι οποίοι λέγουν:
«Πρωτίστως δεν είναι ορθόν, αλλ ούτε και δίκαιον, να χαρακτηρίζεται και θεωρήται μία Τοπική Εκκλησια συνολικώς ως οικουμενιστική, επειδή ένας αριθμός, ενίοτε μάλιστα μικρός, κληρικών της είναι όντως Οικουμενισταί: αυτοί βεβαίως δεν ταυτίζονται με την τοπικήν Εκκλησιαν. Αι Τοπικαί Ορθοδοξοι Εκκλησιαι σήμερον είναι κατά βάθος αντι-οικουμενιστικαί· η αδράνεια της σιωπώσης πλειοψηφίας δεν σημαίνει οπωσδήποτε συμφωνίαν και επιδοκιμασίαν των οικουμενιστικών πράξεων και διδασκαλιών. Δεν θα πρέπει να λησμονήται, ότι καμμία Τοπική Εκκλησια δεν εκήρυξε συνοδικώς το κύριον δόγμα του Οικουμενισμού ως πιστευτέαν και αναγκαίαν δια την σωτηρίαν διδασκαλίαν της Ορθοδοξου Εκκλησιας· αλλ ούτε και πανορθοδόξως διεκηρύχθη ποτέ τούτο»9. Μετά από αυτή την ομολογία «τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων;»10
Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθή ένωσις με αιρετικούς ούτε οποιαδήποτε επίσημη διακήρυξις αιρέσεως, δεν υφίσταται λόγος διακοπής εκκλησιαστικής κοινωνίας. Θεωρούμε επίσης ως εσφαλμένη την πράξι αυτή από ορισμένους και ιδίως την προσχώρησί τους σε ζηλωτικές ομάδες, οι οποίες υφίστανται τελείως αντικανονικά από το 1924. Αλλωστε και οι Πατέρες, όταν παρουσιάσθηκε ανάγκη εφαρμογής της διακοπής επικοινωνίας (λόγω π.χ. της ενώσεως με τους Λατίνους το 1274), δεν προσχώρησαν στις τότε υπάρχουσες παρεκκλησιαστικές ζηλωτικές ομάδες (Αρσενιατας), ούτε ίδρυσαν "Εκκλησιες Γ.Ο.Χ.". Αντιθετως, συνέχισαν να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με τους Ορθοδοξους των υπολοίπων Εκκλησιων και αγωνίσθηκαν μέχρι θανάτου υπέρ της διασφαλίσεως των Ορθοδοξων δογμάτων.

{Απόσπασμα από τό άρθρο:

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ
ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ

του Ιεροδιακόνου Βασιλείου Γρηγοριάτου)

ΣΗΜ: Για όσους δεν το ξέρουν ο π. Βασίλειος υπήρξε ζηλωτής της Μ. Εσφιγμένου αλλά αποχώρησε και πήγε στην Ι.Μ. Γρηγορίου.


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6298
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με άλλα δόγματα;

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Κυρ Αύγ 26, 2012 6:15 pm

Νίκος έγραψε:Αλλωστε και οι Πατέρες, όταν παρουσιάσθηκε ανάγκη εφαρμογής της διακοπής επικοινωνίας (λόγω π.χ. της ενώσεως με τους Λατίνους το 1274), δεν προσχώρησαν στις τότε υπάρχουσες παρεκκλησιαστικές ζηλωτικές ομάδες (Αρσενιατας), ούτε ίδρυσαν "Εκκλησιες Γ.Ο.Χ.". Αντιθετως, συνέχισαν να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με τους Ορθοδοξους των υπολοίπων Εκκλησιων..


..που δεν αποδέχονταν την ένωση της Λυών (1274) καθώς επίσης και την ψευδένωση της Φλωρεντίας (1439). Ο άγιος Μαρκος ο Ευγενικός επίσης συνιστούσε στούς Ορθοδόξους να μη επικοινωνούν με όσους απεδέχοντο την ψευδένωση της Φλωρεντίας και έλεγε: «Φευκτέον αυτούς, ως φεύγει τις από όφεως.

Ο Μέγας Βασίλειος λέει: Με όσους προσποιούνται ότι ομολογούν την υγιή πίστιν, «κοινωνούσι» δε με τους αλλοδόξους, εάν κατόπιν συμβουλής δεν διακόψουν την επικοινωνίαν των αυτήν με αυτούς, όχι μόνον να μη έχεις σχέσεις, «αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν».

Ποιο πάνω δημοσίευσα ένα γράμμα των αντιπρωσόπων και προϊσταμένων των 20 ιερών μονών οι οποίοι εκφράζουν την πικρία τους και τον προβληματισμό τους. Πολύ σωστά μέχρι εδώ σύμφωνα και με τον Μέγα Βασίλειο. Το επόμενο βήμα όμως είναι να διακόψουν και την επικοινωνία. Μήπως οι Εσφιγμενίτες έχουν κάνει ένα βήμα πιο μπροστά; Εάν (υπόθεση κάνω) οι αγιορείτες πατέρες διέκοπταν την επικοινωνία με ποιούς αυτομάτως θα είχαν επικοινωνία αλλά και κοινωνία;
Απόστολικοί κανόνες 45ος και 65ος:

«Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς ως κληρικοίς ενεργήσαι τι, καθαιρήσθω» και «Ει τις κληρικός ή λαϊκός εισέλθοι, εις συναγωγήν Ιουδαίων ή αιρετικών, προσεύξασθαι, και καθαιρείσθω και αφοριζέσθω».


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
stratis
Δημοσιεύσεις: 434
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:12 pm

Re: Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με άλλα δόγματα;

Δημοσίευσηαπό stratis » Κυρ Αύγ 26, 2012 6:15 pm

Επειδή έγινε αναφορά στους Εσφιγμενίτες, μπορεί κανείς να πει τι τελικά έχει συμβεί; Να μας δώσει ένα χρονικό των γεγονότων; Είτε εδώ είτε σε νέο topic. Εάν βέβαια η αιτία ξεκινά από την κοινωνία με αλλόδοξους τότε καλύτερα να το κουβεντιάσουμε εδώ.Άβαταρ μέλους
dionisis
Δημοσιεύσεις: 51
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:23 pm

Re: Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με άλλα δόγματα;

Δημοσίευσηαπό dionisis » Κυρ Αύγ 26, 2012 6:16 pm

Σήμερα στον Ορθόδοξο Τύπο

http://www.orthodoxostypos.gr/

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ Ο ΠΑΠΠΑΣ ΕΘΕΣΕ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΕΙΟΥ

Ο Πάπας ετάχθη υπέρ της Ουνίας ως πρότυπον δια την ενότητα

Ο Οικουμενισμός εν δράσει. Αυτό το άρθρο για μένα τα λέει όλα..Άβαταρ μέλους
stratis
Δημοσιεύσεις: 434
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:12 pm

Re: Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με άλλα δόγματα;

Δημοσίευσηαπό stratis » Κυρ Αύγ 26, 2012 6:17 pm

Νομίζω ότι όλα όσα γράφουμε στο Περί αιρέσεων - καθολικισμός επιβεβαιώνονται.Άβαταρ μέλους
dionisis
Δημοσιεύσεις: 51
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:23 pm

Re: Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με άλλα δόγματα;

Δημοσίευσηαπό dionisis » Κυρ Αύγ 26, 2012 6:17 pm

Πως άραγε ένας διάλογος με άλλα δόγματα μπορεί να διευρύνει τις ανοχές με άλλες διδασκαλίες;

Το ίδιο θέμα παρουσιασμένο από δύο διαφορετικά sites..... Τα λέει όλα μόνο του.


Διαβάζοντας εδώ τίποτα το μεμπτό..
http://newsportal.rnn.gr/?c=154&a=1776


Όμως εδώ.... εκτός και αν εγώ είμαι τόσο καχύποπτος ή εν αγνοία μου μου φαίνοντα κάπως. Δεν ξέρω...
http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1000&obcatid=1Zwi
Δημοσιεύσεις: 14
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 6:56 pm

Re: Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με άλλα δόγματα;

Δημοσίευσηαπό Zwi » Δευτ Αύγ 27, 2012 1:03 pm

stratis έγραψε:Επειδή έγινε αναφορά στους Εσφιγμενίτες, μπορεί κανείς να πει τι τελικά έχει συμβεί; Να μας δώσει ένα χρονικό των γεγονότων; Είτε εδώ είτε σε νέο topic. Εάν βέβαια η αιτία ξεκινά από την κοινωνία με αλλόδοξους τότε καλύτερα να το κουβεντιάσουμε εδώ.


Έξ΄όσων γνωρίζω το ζήτημα που τίθεται είναι η μη μνημόνευση του Πατριάρχη όσον αυτος εμμένει στις οικουμενιστικές του θέσεις. Αυτό έγινε πρώτη φορά επι Αθηναγόρα, συνεχίστηκε με τον Δημήτριο και τώρα με τον Βαρθολομαίο.
Οι Εσφιγμενίτες διώκονται γιατί προσπαθουν να κρατήσουν το Ορθόδοξο φρόνημα και διαφωνουν με συμπροσευχές και συλλέιτουργα.
Ο ιδιος ο αρχιμανδρίτης Μεθόδιος δήλωσε πως σέβονται το Πατριαρχείο σαν θεσμό αλλά δεν συμφωνουν με τις κινήσεις που γίνονται.
Οι εσφιγμενίτες επίσης δεν δέχονται χρήματα από την ΕΕ.
Το θέμα είναι ότι αυτή την στιγμή μέσα στην μονή υπάρχουν υπερήλικοι που λόγω του αποκλεισμού στερούνται και τα αναγκαία.
Υπάρχουν επίσης θύματα του αποκλεισμού, νεκροί και πολύ άρρωστοι.
Αυτά την στιγμή που ο Πατριάρχης αποκαλεί εν Χριστώ αδελφό τον Ρατζιγκερ.
Τα συμπεράσματα δικά σας...Άβαταρ μέλους
stratis
Δημοσιεύσεις: 434
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:12 pm

Re: Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με άλλα δόγματα;

Δημοσίευσηαπό stratis » Δευτ Αύγ 27, 2012 1:03 pm

Τελικά ισχύει αυτό που φοβόμουν με τους Εσφιγμενίτες...

Μείζον θέμα το πρωτείο(!!!), εμπάργκο γιατί δε μνημονεύουν...

Δηλαδή όχι μόνο επικίνδυνες προσεγγίσεις με αιρετικούς για να μην πω αλλόθρησκους και από την άλλη τιμωρία αυτών που κρατούν τη σημαία της σωστής χριστιανικής πίστης ψηλά.
Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 1 και 0 επισκέπτες