Σελίδα 5 από 5

Re: Απολυτίκια της Παναγίας

Δημοσιεύτηκε: Τρί Δεκ 08, 2015 9:56 pm
από ΜΑΝΩΛΗΣ
Απολυτίκιο Κατάθεσις Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών - 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός - Kabarnos
ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ.
Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Θεῖον ἔνδυμα, τῶν οίκτιρμῶν σου, καὶ ἱμάτιον ἀθανασίας, τὴν ἁγίαν σου Ἐσθῆτα καὶ ἄφθαρτον, τῇ κληρουχίᾳ σου Κόρη δεδώρησαι, εἰς περιποίησιν πάντων καὶ σύναψιν. Ὅθεν Ἄχραντε, τὴν θείαν αὐτῆς κατάθεσιν, τιμῶντες εὐσεβῶς σὲ μεγαλύνομεν.

Re: Απολυτίκια της Παναγίας

Δημοσιεύτηκε: Τετ Δεκ 09, 2015 4:42 pm
από ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΜΑΚΑΡΙΖΕΙΝ

Re: Απολυτίκια της Παναγίας

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Δεκ 10, 2015 6:58 pm
από ΜΑΝΩΛΗΣ
Απολυτίκιο ''Παναγίας τής Βοηθείας''

Απολυτίκιο "Παναγία τής Βοηθείας"

Ήχος α΄ . Του λίθου σφραγισθέντος....

Πληθύς των Μοναζόντων εν ωδαίς ευφημήσωμεν,
ημών την Πολιούχον και του κόσμου Προστάτιδα·
παντοίων γαρ θαυμάτων ως Πηγή, δεδώρηται ημίν
και θησαυρός η Εικών της Θεοτόκου,
διόπερ άπαντες Ταύτη αναβοήσωμεν:
Χαίρε των Σε τιμώντων η Ελπίς, χαίρε ημών το καύχημα,
χαίρε η Χάριν και Όνομα ούσα Βοήθεια.

Re: Απολυτίκια της Παναγίας

Δημοσιεύτηκε: Παρ Δεκ 11, 2015 2:38 pm
από ΜΑΝΩΛΗΣ
Απολυτίκιον Παναγίας Γεροντίσσης.

Ἀπολυτίκιον της Γεροντίσσης .Ἦχος δ΄ . Ταχὺ προκατάλαβε.

Ως Μήτηρ φιλεύσπλαχνος, Χριστοῦ τοῦ πάντων Θεοῦ, Γερόντισσα πέφηνας, ἐν συμπαθείᾳ πολλῇ, ἡμῶν Ἀειπάρθενε. Ὅθεν ὑπὸ τὴν σκέπην, τῆς θερμῆς σου πρεσβείας, σπεύδοντες καθ’ ἑκάστην, εὐλαβῶς Σοι βοῶμεν• χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ. Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2014.Λίγο πρίν την Αγρυπνία μας για την Παναγία την Γερόντισσα.

Re: Απολυτίκια της Παναγίας

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Δεκ 12, 2015 4:31 pm
από ΜΑΝΩΛΗΣ
Απολυτίκιο Ζωοδόχου Πηγής

Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος πλ. ἀ'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Η αναβλύζουσα Θειον ύδωρ αθάνατον, η προχέουσα ρείθρα ζωής αέναα· τοις προστρέχουσι πιστώς τη Ζωοδόχο σου Πηγή και ταύτα αρυoμένοι, βραβεύεις νυν τε παρθένε ρώσιν και θεραπείαν, και συμφορών απολύτρωσιν.
Με το όνομα Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα φέρεται ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα "παλάτια των πηγών" στα οποία οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες παραθέριζαν την Άνοιξη. Πήρε την ονομασία του από το τουρκικό όνομα Balık (= ψάρι) και περιλαμβάνει το μοναστήρι, την εκκλησία και το αγίασμα. Για την αποκάλυψη του Αγιάσματος υπάρχει η κάτωθι εκδοχή:
Μας εξιστορεί ο Νικηφόρος Κάλλιστος και αναφέρει ότι: Ο μετέπειτα Αυτοκράτορας Λέων ο Θράξ ή Λέων ο Μέγας (457 - 474 μ.Χ.), όταν ερχόταν ως απλός στρατιώτης στην Κωνσταντινούπολη, συνάντησε στη Χρυσή Πύλη έναν τυφλό που του ζήτησε νερό. Ψάχνοντας γιά νερό, μιά φωνή του υπέδειξε την πηγή. Πίνοντας ο τυφλός και ερχόμενο το λασπώδες νερό στα μάτια του θεραπεύτηκε. Όταν αργότερα έγινε Αυτοκράτορας, του είπε η προφητική φωνή, πως θα έπρεπε να χτίσει δίπλα στην πηγή μια Εκκλησία. Πράγματι ο Λέων έκτισε μια μεγαλοπρεπή εκκλησία προς τιμή της Θεοτόκου στο χώρο εκείνο, τον οποίο και ονόμασε «Πηγή». Ο Κάλλιστος περιγράφει τη μεγάλη αυτή Εκκλησία με πολλές λεπτομέρειες, αν και η περιγραφή ταιριάζει περισσότερο στό οικοδόμημα του Ιουστινιανού. Ιστορικά πάντως είναι εξακριβωμένο, ότι το 536 μ.Χ. στη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως, υπό τον Πατριάρχη Μηνά 536 - 552 μ.Χ.), λαμβάνει μέρος και ο Ζήνων, ηγούμενος «του Οίκου της αγίας ενδόξου Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας εν τη Πηγή».

Re: Απολυτίκια της Παναγίας

Δημοσιεύτηκε: Δευτ Δεκ 14, 2015 10:04 pm
από ΜΑΝΩΛΗΣ
Απολυτίκιο Κατάθεσις Τιμίας Εσθήτος

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Θεῖον ἔνδυμα, τῶν οίκτιρμῶν σου, καὶ ἱμάτιον ἀθανασίας, τὴν ἁγίαν σου Ἐσθῆτα καὶ ἄφθαρτον, τῇ κληρουχίᾳ σου Κόρη δεδώρησαι, εἰς περιποίησιν πάντων καὶ σύναψιν. Ὅθεν Ἄχραντε, τὴν θείαν αὐτῆς κατάθεσιν, τιμῶντες εὐσεβῶς σὲ μεγαλύνομεν.
Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός - Kabarnos
ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ.