Σελίδα 38 από 38

Re: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μαρ 08, 2015 12:22 pm
από Πέτρος
Β' Κυριακής Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του θαυματουργού.

Re: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Απρ 04, 2015 1:05 pm
από Πέτρος

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος,
ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός·
ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες,
τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες,
σοὶ τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν·
Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις,
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος,
ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Re: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Απρ 05, 2015 12:22 pm
από Φωτεινή
Απολυτίκιο Κυριακής των ΒαΐωνΣυνταφέντες σοι διὰ τοῦ Βαπτίσματος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἠξιώθημεν τῇ Ἀναστάσει σου, καὶ ἀνυμνοῦντες κράζομεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.