Προσευχή για την οικονομική κρίση

Προσευχές για κάθε ώρα και περίσταση από τους Πατέρες τις Εκκλησίας μας και από σύγχρονους Πατέρες και Αγίους.

Συντονιστές: Νίκος, Anastasios68, johnge

Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 5833
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Προσευχή για την οικονομική κρίση

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Τρί Σεπ 11, 2012 10:39 pm

Προσευχή για την οικονομική κρίση

Εικόνα

του Σεβ. Μητροπολίτη Εδέσσης π. Ιωήλ

Κύριε o Θεός ημών, ο δείξας το έλεος Σου εν πάσι τοις προσιούσι σοι και εξαιτουμένοις τούτο, ο ευμήχανος και ποικίλα έχων της σωτηρίας τα φάρμακα, «ο πατήρ των οικτιρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο παρακαλών ημάς επί πάσῃ τη θλίψει ημών», ο δια του μονογενούς Σου Υιού πληροφορήσας ημάς ότι «οικτίρμων» υπάρχεις και πολυέλεος, «ο ελεών πάντας, ότι πάντα δύνασαι και παρορών αμαρτήματα ανθρώπων εις μετάνοιαν», ο παρακινήσας τον προφητάνακτα Δαυίδ ειπείν• «καθαρισθήσομαι από αμαρτίας μεγάλης» τη δυνάμει σου, ο μη θέλων τον θάνατον του αμαρτωλού, πρόσδεξαι εν ταύτῃ τη ώρα την δέησιν ημών υπέρ του Έθνους και της Πατρίδος ημών.

Πάντες γαρ οι ομοπάτριδες κείμεθα επί ξυρού ακμής των θλίψεων οδυνόμενοι επί τη χλεύη και καταφρονήσει της φιλτάτης ημών πατρίδος, ου μην αλλά και τη δυστυχία των κατοίκων αυτής. Ὄντως εκ τε των αμαρτιών ημών και εκ της ενεστώσης οικονομικής ανάγκης και της πνευματικής κρίσεως των Εθνών κατέστημεν άνθρωποι θλίψιν μόνιμον εχοντες και Έθνος υπό των άλλων Εθνών ονειδιζόμενον.

Δός, ουν, ημίν, Κύριε ο Θεός ημών άνεσιν βίου, πάντα τα χρειώδη της καθ᾽ ημέραν επί της γης ημών διαβιώσεως, μετάνοιαν δια τας παραλείψεις και αμαρτίας ημών, ελευθερίαν εκ των πολλών δυσοιώνων λογισμών, πίστιν βεβαίαν πρός Σέ, ελπίδα επί τα βελτίω των οχληρών ημών καταστάσεων ακαταίσχυντον, χαράν εν ταίς καρδίαις ημών σταθηράν. Εξάγαγε ημάς εκ των λυπηρών επί τα θυμηδέστερα, εκ των στενωπών της απελπισίας εις τον δίαυλον του θάρσους, εκ της ολισθηράς οδού της απωλείας εις την ατραπόν της σταθερότητος, εκ της απιστίας εις την πίστιν, φανερών τοις πάσι τον δρόμον της αληθινής ζωής.

Ὅτι συ ει η πηγή της ζωής και σοι την δόξαν αναπέμπομεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.


Πηγή: romfea.gr


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 5833
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: Προσευχή για την οικονομική κρίση

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Τρί Σεπ 11, 2012 10:40 pm

Εὐχὴ γιὰ παρέμβαση τοῦ Θεοῦ στὰ ἀδιέξοδα τῆς Πατρίδας μας
Ιουνίου 5th, 2012

Εικόνα

Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ζῶντες τὶς τραγικὲς συνέπειες τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς μας καὶ τῶν ἀφρόνων πράξεών μας, αἰσθανόμαστε ὅτι ἔχουμε φθάσει σὲ ἀδιέξοδα ἀτομικὰ καὶ Ἐθνικά.

Ἁμαρτήσαμε, Κύριε, καὶ ἀνομήσαμε καὶ δὲν εἴμαστε ἄξιοι νὰ σηκώσουμε τὰ μάτια μας καὶ νὰ κοιτάξουμε στὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, διότι ἐγκαταλείψαμε τὴν ὁδὸ τῆς δικαιοσύνης Σου καὶ πορευόμαστε στὰ ἁμαρτωλὰ θελήματά μας. Ἀλλὰ ἱκετεύουμε τὴν ἀνεξιχνίαστόν Σου ἀγαθότητα καὶ παρακαλοῦμέν Σε:

Μνήσθητι, Κύριε, τὸ γένος ἡμῶν τὸ Ἑλληνικόν, γιὰ τὸ ὁποῖο Σὺ Κύριε εἶπες θὰ Σὲ δοξάσει, ὅταν κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή Σου Ἕλληνες πρόγονοί μας ζήτησαν νὰ Σὲ δοῦν.

Μνήσθητι, Κύριε, ὅτι στὴν Ἑλλάδα πρὶν ἀπ’ ὅλα τὰ Ἔθνη ἔλαμψε τὸ ζωηφόρο φῶς τοῦ Εὐαγγελίου Σου, ὅτι πλῆθος Ἁγίων Ἑλλήνων διέδωσε στὸν κόσμο τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας Σου καὶ ὅτι Ἕλληνες Ποιμένες μὲ τὴν ποιμαντικὴ ράβδο τους ἐξόρισαν τοὺς αἱρετικοὺς λύκους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Σου.

Μνήσθητι, Κύριε, καὶ ὅτι στὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα ἐγράφησαν τὰ Εὐαγγέλια καὶ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα χρησιμοποιὴθηκε γιὰ νὰ ἐκφραστοῦν οἱ ὑψηλὲς ἔννοιες τῆς Πίστεώς μας.

Χάριν ὅλων αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ χάριν τῶν «δέκα» Ἁγίων ποὺ ἀναλογικὰ ὑπάρχουν σήμερα στὴν Πατρίδα μας, ζητοῦμε ἀναξίως καὶ ταπεινῶς τὴ σωτηρία ἐπέμβασή Σου, ἐπειδὴ πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι κατ’ ἐξοχὴν χρόνος ἐπεμβάσεώς Σου εἶναι τὰ ἀδιέξοδα τῶν ἀνθρώπων· τὰ ἀδιέξοδα στὰ ὁποῖα ἔχουμε περιέλθει ὡς κράτος καὶ ὡς Ἔθνος.

Γι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι δοῦλοι Σου μὲ δάκρυα Σὲ θερμοπαρακαλοῦμε. Φεῖσαι ἡμῶν, Κύριε, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου καὶ σῶσε τὸ Ἔθνος μας διὰ τὸ ὄνομά Σου τὸ Ἅγιον, ἀπὸ τὴν πνευματική, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση· ὅποτε θέλεις καὶ ὅπως ΕΣΥ θέλεις.

Σήκωσέ το ἀπὸ τὴν κοπρίαν τῆς πνευματικῆς δουλείας, σῶσε μας ἀπὸ τὴν «αἰχμαλωσία» καὶ ὁδήγησέ μας διὰ τῆς μετανοίας ἀπὸ τὸν σταυρὸ στὴν Ἀνάσταση.

Καὶ ἐὰν οἱ φωνές μας δὲν Σὲ παρακινοῦν νὰ μᾶς εὐσπλαγχνιστεῖς, λόγῳ τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν μας, ἂς Σὲ παρακινήσουν οἱ φωνὲς καὶ οἱ παρακλήσεις τοῦ πλήθους τῶν Ἁγίων τῆς Πατρίδας μας.

Ἐλπίζουμε, Κύριέ μας καὶ Θεέ μας, ὅτι ἀνακαινιζόμενοι μὲ τὴ σωτήρια ἐπέμβασή Σου, ὄχι μόνο νὰ ἀνανήψουμε πνευματικά, ἀλλὰ καὶ ὅτι θὰ ἐπιτρέψεις στὸ νέο περιούσιο ΕΘΝΟΣ ΣΟΥ, νὰ συνεχιστεῖ δι’ ἡμῶν τὸ Σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας Σου, ὥστε νὰ προκύψει μιὰ μεγάλη Καθολικὴ καὶ πολύπλευρη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἀναγέννηση πρὸς δόξαν τοῦ Ἁγίου ὀνόματός Σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Γένοιτο!

* Την Ευχή αυτή συνέταξε γνωστός πνευματικός της Θεσσαλονίκης κατά το υπόδειγμα της προσευχής των τριών παίδων των εν Βαβυλώνι. Ο πνευματικός αυτός συνιστά επίσης την πραγματοποίηση αγρυπνιών και νηστείας, για να βοηθήσει ο Θεός να βγούμε από τα σημερινά αδιέξοδα. Άριστο θα ήταν η σύσταση και η πρωτοβουλία για την χρήση του πνευματικού όπλου της κοινής προσευχής να γινόταν από την Ιερά Σύνοδο ή τουλάχιστον από επιμέρους Μητροπολίτες, όσο γίνεται περισσότερους.

Περιοδικό «Παρακαταθήκη», Μάρτιος – Απρίλιος 2012

Πηγή: xristianos.net


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
Πατήρ_Μάξιμος
Δημοσιεύσεις: 28
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 5:36 pm
Τοποθεσία: Καρυές - Άγιο Όρος
Επικοινωνία:

Re: Προσευχή για την οικονομική κρίση

Δημοσίευσηαπό Πατήρ_Μάξιμος » Τρί Νοέμ 11, 2014 8:25 am

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ

Εικόνα

Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ καί ελέησόν με. Χριστέ καί Παναγιά μου, συχώρεσέ με, ευλόγησέ με, οικονόμησε τή σωτηρία της ψυχής μου, καθ΄όλη τή διάρκεια της επίγειας ζωής μου προστάτεψε εμένα, τούς δικούς μου, τόν τόπο μου, τήν Ελλάδα μας, τήν Κύπρο μας καί όλους τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ειρήνεψε τόν κόσμον όλον καί οδήγησέ τονε στήν αιώνια σωτηρία.

Παναγία Τριάς: Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· Κύριε Ιησού Χριστέ μου, ο ελθών εις τόν κόσμον αμαρτωλούς σώσαι ών (=από τούς οποίους) πρώτος είμαι εγώ· Πανάγιον Πνεύμα καί Παράκλητε αγαθέ. Παναγία Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, η ουράνια Μητέρα μας· Άγιε Νικόλαε, άγιοι Γέροντες καί Πάντες οι Άγιοι, μαζί με όλους πού προσεύχονται κατά παρόμοιο τρόπο,

Σας παρακαλώ πάρα πολύ ο δυστυχής καί ανάξιος δούλος σας, όλους εμάς τούς Έλληνες-Κυπρίους-καί απανταχού της γης Ορθοδόξους, από τά παλιά χρόνια μέχρι σήμερα, συχωρέστε μας γιά τά πλήθη των εν γνώσει καί εν αγνοία αμαρτιών μας.

Προστατέψτε μας από τούς εχθρούς μας, τόν Αντίχριστο καί τούς περί αυτόν. από τούς Τούρκους, τούς Μουσουλμάνους, τούς Γερμανούς. από τούς προδότες πολιτικούς, από τούς ανάξιους αρχηγούς, από τούς κλέφτες, τούς απατεώνες, τούς τοκογλύφους, τούς φονιάδες (μεταξύ των οποίων καί οι υπαίτιοι των αυτοκτονιών), τούς εμπρηστές. από τούς αλλοπίστους, τούς αιρετικούς, τούς σχισματικούς, τούς μάγους, τούς σατανιστές. από τούς Άγγλους, τούς Αμερικάνους, τούς Μασώνους καί τούς Σιωνιστές.

Πιέστε όσους έχουν καταστρέψει ή ζημιώσει ή αδικήσει τήν Ελλάδα μας, τήν Κύπρο μας καί τούς απανταχού της γης Ορθοδόξους από τά παλιά χρόνια μέχρι σήμερα, είτε ομοπίστους είτε αλλοπίστους, νά μετανοήσουνε, νά αποκαταστήσουνε τίς εις βάρος μας κακίες τους, καί νά φροντίσουνε γιά τή σωτηρία της ψυχής τους.

Συχωρέστε όλες μας τίς εν γνώσει καί αγνοία αμαρτίες μας, αφότου γεννηθήκαμε μέχρι τή στιγμή αυτή. Δώστε μας ψυχοσωματική υγεία, σύνεση, φρόνηση, υπομονή, φώτιση καί θέληση νά τηρούμε τίς θείες εντολές. Δώστε μας οικογενειακή ευτυχία, ειρήνη, ελπίδα, αιώνια σωτηρία καί χαρά. Θεραπεύστε τούς ασθενείς. Προστατέψτε τούς πτωχούς, τίς χήρες, τά ορφανά, τά παιδιά των διεζευγμένων. Φωτίστε τούς νέους καί τίς νέες νά κάνουν χριστιανικές καί φιλοπάτριδες πολύτεκνες οικογένειες! Καί όσους δέν τό μπορέσουν, φωτίστε τους νά αφοσιωθούν σέ έργα φιλάνθρωπα καί εθνοσωτήρια!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μή μας κατηγορήσει κανείς γιά μνησικακία. Δέν ζητάμε τό κακό τους, αλλά παρακαλούμε γιά προστασία μας από αυτούς· καί νά πιεστούν έτσι, ώστε νά μετανοήσουν καί νά μας πληρώσουνε γιά τίς κακίες τους (αν όχι οι ίδιοι) οι δικοί τους καί οι απόγονοί τους. Διότι υπάρχει συλλογική ευθύνη καί νόμος πνευματικός. Αν θέλουν νά απαλλαγούν από τίς αιώνιες φοβερές συνέπειες των κακιών τους, πρέπει νά τό φροντίσουν οι απόγονοί τους. Όπως οι Εβραίοι καταράστηκαν τά παιδιά τους λέγοντας: «τό αίμα Αυτού εφ΄ημάς καί επί τά τέκνα ημών», κατά ανάλογο τρόπο όσοι από τους απογόνους των μετανοήσουν πρέπει να παρακαλέσουν καί νά πληρώσουν, γιά νά συχωρεθούν οι πρόγονοί τους από τά εγκλήματά τους. Ο μέν Εσταυρωμένος τούς συχώρεσε, αλλά δέν θά συχωρεθούν όσο δέν μετανοούν, όσο δέν πιστεύουν ορθοδόξως καί δέν ζητάνε μετά δακρύων τή θεία συχώρεση. Ούτε πρόκειται νά σωθούν, αν (έστω οι απόγονοί τους) δέν αγαπήσουν τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, ιδίως όποιον έχουν ταλαιπωρήσει καί ζημιώσει.

Ιερομ.πατήρ Μάξιμος Αγιορείτης
του Γέροντος Ιωσήφ.Άβαταρ μέλους
Πατήρ_Μάξιμος
Δημοσιεύσεις: 28
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 5:36 pm
Τοποθεσία: Καρυές - Άγιο Όρος
Επικοινωνία:

Re: Προσευχή για την οικονομική κρίση

Δημοσίευσηαπό Πατήρ_Μάξιμος » Παρ Ιούλ 24, 2015 8:00 am

ΣΧΕΔΙΟ (Β) ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Εικόνα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ καί ελέησόν με.

Άγιε Ιεράρχα του Χριστού Νικόλαε, άγιε Σπυρίδων, άγιε Νεκτάριε, άγιε Λουκά οι θαυματουργοί, καί πάντες οι άγιοι Ιεράρχαι.

Άγιε Αρχάγγελε Μιχαήλ, άγιε Άγγελέ μου, καί πάντες οι άγιοι Άγγελοι.

Άγιε Προφήτα Ηλία, άγιε Συμεών Θεοδόχε, τίμιε Πρόδρομε του Χριστού, καί πάντες οι άγιοι Προφήται καί Δίκαιοι.

Άγιε Απόστολε Παύλε, άγιε Απόστολε καί Ευαγγελιστά Ιωάννη Θεολόγε, καί πάντες οι άγιοι Απόστολοι.

Άγιε Γεώργιε, άγιε Δημήτριε, άγιε Μηνά, καί πάντες οι άγιοι Μάρτυρες.

Αγία Παρασκευή, αγία Αικατερίνα, αγία Σοφία, αγία Μαρίνα, καί πάσαι αι άγιαι γυναίκες.

Άγιοι Κοσμά καί Δαμιανέ, άγιε Παντελεήμων ιαματικέ, καί πάντες οι άγιοι Ανάργυροι καί θαυματουργοί.

Άγιε Μάξιμε Ομολογητά, άγιε Συμεών νέε Θεολόγε, άγιε Γεράσιμε, άγιε Αρσένιε, άγιε Γεώργιε Καρσλίδη, άγιε Πορφύριε, άγιε Παΐσιε, άγιοι Γέροντες Αμβρόσιε, Σωφρόνιε, Ιωσήφ, Ιωσήφ, Εφραίμ, καί πάντες οι όσιοι Πατέρες.

Άγιοι της ημέρας, καί πάντες οι Άγιοι.

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο δυστυχής καί ανάξιος δούλος σας, διά των ευχών των ευλαβών Χριστιανών πού έχουνε προσευχηθεί γιά μένα καί γιά όλο τόν κόσμο, λυπηθήτε με, ελεήστε με, οικονομήστε με, εισακούστε τήν προσευχή μου, πληρώστε (=υλοποιήστε) τά αιτήματά μου καί μεσιτέψτε στήν Υπεραγία Θεοτόκο νά μέ εισακούσει καί νά πληρώσει τά αιτήματά μου.΄Ω Παναγία Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, η ουράνια Μητέρα μου, η Σκέπη μου, η Καταφυγή μου, η Προστασία μου, η Ελπίδα μου, η Παρηγορία μου, η ουράνια Μητέρα μου, σέ παρακαλώ πάρα πολύ ο δυστυχής καί ανάξιος δούλος σου, διά των ευχών του αγίου Νικολάου, των αγίων Πάντων καί των ονομασθέντων Αγίων σου, καί των ευλαβών Χριστιανών πού έχουνε προσευχηθεί για μένα καί γιά όλο τόν κόσμο, λυπήσου με, ελέησέ με, οικονόμησέ με, εισάκουσε τήν προσευχή μου, πλήρωσον τά αιτήματά μου, καί μεσίτεψε στόν Κύριό μας καί Υιό σου νά μέ εισακούσει καί νά πληρώσει τά αιτήματά μου.Ώ Κύριε Ιησού Χριστέ μου, Υιέ καί Λόγε του Θεού του ζώντος, ο ελθών εις τόν κόσμον αμαρτωλούς σώσαι ων (=από τούς οποίους) πρώτος είμαι εγώ, σέ παρακαλώ πολύ ο δυστυχής καί ανάξιος δούλος σου, διά των ευχών της Παναγίας σου Μητρός καί ουράνιας Μητέρας μου, λυπήσου με, ελέησε με, οικονόμησε με, εισάκουσε τήν προσευχή μου, πλήρωσον τά αιτήματά μου, καί μεσίτεψε στό Πανάγιον Πνεύμα καί στόν Ουράνιο Πατέρα μας νά μέ εισακούσει καί νά πληρώσει τά αιτήματά μου.Ώ Πανάγιον Πνεύμα, ουράνιε Βασιλεύ, Παράκλητε αγαθέ, η θεία Χαρις η τά ασθενή θεραπεύουσα καί τά ελλείποντα αναπληρούσα, σέ παρακαλώ πάρα πολύ ο δυστυχής καί ανάξιος δούλος σου, διά των ευχών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού καί του Ουρανίου Πατέρα μας, ελθέ καί σκήνωσον εν εμοί τω αμαρτωλώ καί αναξίω δούλω σου, άνοιξε τά μάτια της ψυχής μου, φώτισε τό σκοτάδι του νοός μου, θρόνιασε μέσα στήν καρδιά μου τή θεία Χάρη σου, γιά νά μαι στέρεος στήν πίστη καί τήν αρετή, λυπήσου με, ελέησέ με, οικονόμησέ με, εισάκουσε τήν προσευχή μου, πλήρωσον τά αιτήματά μου, καί μεσίτεψε στόν Ουράνιο Πατέρα μας καί στόν Κύριό μας Ιησού Χριστό νά μέ εισακούσει καί νά πληρώσει τά αιτήματά μου.Ώ Πατέρα μας Ουράνιε, σέ παρακαλώ ο δυστυχής καί ανάξιος δούλος σου, διά των ευχών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού καί αγαπητού σου Υιού, του Παναγίου Πνεύματος καί Παρακλήτου αγαθού, της Υπεραγίας Θεοτόκου καί ουράνιας Μητέρας Μου, του αγίου Νικολάου, των αγίων Πάντων καί των ονομασθέντων Αγίων σου καί των ευλαβών Χριστιανών πού έχουνε προσευχηθεί γιά μένα καί γιά τόν κόσμον όλον, λυπήσου με, ελέησέ με, οικονόμησέ με, εισάκουσε τήν προσευχή μου, πλήρωσον τά αιτήματά μου, καί σύστησε σέ όλους τούς υπό Σέ νά μέ εισακούσουν καί νά πληρώσουν τά αιτήματά μου.ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ.

Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ καί ελέησόν με (τρίς). Σταυρέ του Χριστού πανάγιε, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Τη δυνάμει του Σταυρού σου, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Παναγία Τριάς: Πατέρα μας ουράνιε, Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ καί Λόγε του Θεού του ζώντος, Πανάγιον Πνεύμα καί Παράκλητε αγαθέ. Παναγία Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, η ουράνια Μητέρα μου, η Σκέπη μου, η Καταφυγή μου, η Ελπίδα μου, η Παρηγορία μου, η ουράνια Μητέρα μου. Άγιε Νικόλαε, οι ονομασθέντες Άγιοι καί πάντες οι Άγιοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ ο δυστυχής καί ανάξιος δούλος σας, διά των ευχών των ευλαβών Χριστιανών πού έχουνε προσευχηθεί γιά μένα καί γιά τόν κόσμον όλον,

Λυπηθήτε με, ελεήστε με, οικονομήστε με, εισακούστε τήν προσευχή μου, πληρώστε τά αιτήματά μου. Θεραπεύστε τό ποδαράκι μου γρήγορα καί θαυματουργικά. Ευλογήστε τήν ημέρα μου τή σημερινή, τήν αυριανή καί τόν υπόλοιπο χρόνο της ζωής μου, νά πάνε όλα καλά. Οικονομήστε τή σωτηρία της ψυχής μου. Οικονομήστε με κατά τή διάρκεια της επίγειας ζωής μου. Οικονομήστε με νά ξεχρεωθώ τό γρηγορότερο. Οικονομήστε με νά μπορώ νά αυτοεξυπηρετούμαι ως τήν τελευταία ώρα της ζωής μου, χωρίς νά ξαναμπλέξω μέ τά Νοσοκομεία καί τά Δικαστήρια.

Προστατέψτε τό σπιτάκι μου, τό ηλεκτρικό μου σύστημα, τό νεράκι μου, ό,τι μου ανήκει κι εμένα από κάθε κακό καί ενόχληση, από τή φωτιά, τή διάρρηξη, τόν κατακλυσμό, τό σεισμό, από κάθε βλάβη καί από κάθε κακό. Καί, άν τυχόν πάθω κάτι, στείλτε μου ανθρώπους καλούς νά μέ βοηθήσουν καί νά μου συμπαρασταθούνε. Φωτίστε τούς γειτόνους μου, καί όλους τούς καλούς ανθρώπους νά μέ αγαπάνε καί νά μέ οικονομούνε σέ όλη τή διάρκεια της ζωής μου.

Συχωρέστε μου όλες μου τίς αμαρτίες από τή γέννησή μου μέχρι τή στιγμή αυτή, όλα μου τά λάθη καί τίς παραλείψεις, τήν άγνοιά μου καί τή νεότητά μου. Δώστε μου τή δύναμη καί τή θέληση νά νικήσω τό πάθος μου και νά μή ξανααμαρτήσω ποτέ. Προστατέψτε με καί απαλλάξτε με από πάσης επηρείας του Διαβόλου καί από όλους τούς κακούς καί πονηρούς ανθρώπους. Συχωρέστε με, πού παραπονέθηκα μερικές φορές, επειδή δέν υλοποιήθηκαν κάποια παλιά μου αιτήματα. Συχωρέστε με που τολμώ καί σας μιλώ ο δυστυχής καί ανάξιος δούλος σας. Αλλά, επειδή οι γονείς μου μέ έφεραν σ αυτήν εδώ τήν επίγεια ζωή, όπου είμαι υποχρεωμένος νά διαλέξω μεταξύ εσάς καί του εχθρού μας, μέ τόν οποίο δέν θέλω νά έχω καμμία σχέση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λυπηθήτε με, ελεήστε με, οικονομήστε με, εισακούστε τήν προσευχή μου, πληρώστε τά αιτήματά μου.

Ελεήστε καί οικονομήστε τούς απανταχού της γης Ορθοδόξους Χριστιανούς, τίς χήρες, τά ορφανά, τούς νέους, τούς αστέγους, τούς φτωχούς, τούς πολυτέκνους, τίς έγκυες, τίς θηλάζουσες, τούς κατακοίτους, τούς αναπήρους, τούς ασθενείς, τούς ναρκομανείς, τούς οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, τά παιδιά των διεζευγμένων. Φωτίστε τούς νέους καί τίς νέες νά κάνουνε χριστιανικές οικογένειες. Καί όσους δέν τό μπορούνε, φωτίστε τους νά συμπαρασταθούνε στίς φτωχές καί πολύτεκνες οικογένειες.

Ειρηνέψτε τόν κοσμον όλον καί οδηγήστε τον στή σωτηρία. Ελεήστε, οικονομήστε καί πληρώστε τά αιτήματα όσων μέ σέβονται καί αγαπάνε, όσων ζητάνε τίς προσευχές μου καί τίς Λειτουργίες μου, όσων έχουνε συμπαρασταθεί στή ζωή μου, όσων τά ονόματα είναι γραμμένα στά χαρτιά μου απ αρχής της ιερωσύνης μου μέχρι σήμερα, καί των δούλων σας… Καί αναπαύστε τάς ψυχάς των κεκοιμημένων συγγενών αυτών, των μακαρίων κτιτόρων πασών των αγίων Μονών καί Εκκλησιών, των γονέων μου…, του Γέροντά μου…, όλων όσων έχουνε συμπαρασταθεί στή ζωή μου είτε οι ίδιοι είτε οι οικείοι αυτών, καί όλων όσων τά ονόματα είναι γραμμένα στά χαρτιά μου απ αρχής της ιερωσύνης μου μέχρι σήμερα, καί πάντων των επ ελπίδι Αναστάσεως Ζωής Αιωνίου κεκοιμημένων Ορθοδόξων Χριστιανών.

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι! (Ευχαριστήστε καί δοξολογήστε τόν Θεό αναλυτικά γιά όλα τά καλά πού σας έχει κάνει προσωπικά). …Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιά όλα τά καλά πού μου έχετε δώσει, πού τά ξερω ή δέν τά ξέρω, καί γιά όλα τά κακά πού από αγάπη έχετε επιτρέψει νά πάθω γιά τή σωτηρία της ψυχής μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι!

Σας παρακαλώ ο δυστυχής καί ανάξιος δούλος σας, διά των ευχών των ευλαβών Χριστιανών πού έχουνε προσευχηθεί γιά όλο τόν κόσμο, προστατέψτε τήν Ελλάδα μας, τήν Κύπρο μας καί τούς απανταχού της γης Ορθοδόξους Χριστιανούς από κάθε κακό καί οικονομήστε τή σωτηρία της ψυχής μας. Δώστε μας μετάνοια καί καιρό μετανοίας. Προστατέψτε μας από τούς εχθρούς μας καί τόν Αντίχριστο, από τούς Τούρκους, τούς μουσουλμάνους, τούς Γερμανούς. Από τούς κλέφτες, τούς απατεώνες, τούς τοκογλύφους, τούς φονιάδες, τούς εμπρηστές, τούς προδότες Πολιτικούς. Από τούς αλλοπίστους, τούς αιρετικούς, τούς μάγους, τούς σατανιστές, τούς Άγγλους, τούς Αμερικάνους, τούς τραπεζίτες, τούς μασώνους, τούς Σιωνιστές.

Σας παρακαλώ πολύ ο δυστυχής καί ανάξιος δούλος σας, άν θέλετε, όλους όσους μας έχουνε καταστρέψει (τήν Ελλάδα μας, τήν Κύπρο μας καί τούς απανταχού της γης Ορθοδόξους Χριστιανούς) ή φονεύσει ή αδικήσει ή στενοχωρήσει καθ οιονδήποτε τρόπον από τά παλιά χρόνια μέχρι σήμερα, είτε ομοπίστους είτε αλλοπίστους, τιμωρήστε τους σκληρά καί παραδειγματικά γιά τό πλήθος καί τό μέγεθος των κακιών τους μέχρι νά μετανοήσουνε, νά αποκαταστήσουνε τίς εις βάρος μας κακίες τους, καί νά φροντίσουνε γιά τή σωτηρία της ψυχής τους οι ίδιοι καί οι απόγονοί τους.

Προστατέψτε τήν Ελλάδα μας, τήν Κύπρο μας καί τούς απανταχού της γης Ορθοδόξους Χριστιανούς από κάθε κακό, οικονομήστε τή σωτηρία της ψυχής μας, δώστε μας μετάνοια καί καιρό μετανοίας.ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΤΕ ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΤ ΑΥΤΟΝ Ή ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΡΟΠΟ!

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ!

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟΥ!

Από τό Άγιον Όρος σας ευχόμαστε όλα τά επίγεια καί ουράνια καλά!

Ιερομ.πατήρ Μάξιμος Αγιορείτης
του Γέροντος Ιωσήφ.
Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 1 και 0 επισκέπτες

cron