Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Ανάλυση θεμάτων που αφορούν τις αιρέσεις

Συντονιστές: Anastasios68, Νίκος, johnge

Α.Γ.
Δημοσιεύσεις: 828
Εγγραφή: Παρ Φεβ 12, 2016 11:46 pm

Άρθρα & Video: Τι λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας για τους σχισματικούς Παλαιοημερολογίτες;

Δημοσίευσηαπό Α.Γ. » Δευτ Μαρ 19, 2018 10:18 pm

Εικόνα

Άρθρα & Video: Τι λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας για τους σχισματικούς Παλαιοημερολογίτες;Α.Γ.
Δημοσιεύσεις: 828
Εγγραφή: Παρ Φεβ 12, 2016 11:46 pm

Επιστολή του Γέροντα Φιλοθέου Ζερβάκου κατά των σχισματικών παλαιοημερολογιτών

Δημοσίευσηαπό Α.Γ. » Δευτ Μαρ 19, 2018 10:21 pm

Εικόνα

Επιστολή του Γέροντα Φιλοθέου Ζερβάκου

κατά των σχισματικών παλαιοημερολογιτών


Επιστολή Αρχιμ. Φιλοθέου Ζερβάκου:

“Την επιστολήν σας έλαβον και τα εν αυτή ανέγνων. Παρετήρησα ότι εις όσα σοι έγραφον, ότι νεω­τερίζεις, δεν απήντησες… Όσα δε αντέγραψας από το Πηδάλιον της Εκκλησίας, γνώμας και αποφάσεις των αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των θεοφόρων Πατέρων και μας απέστειλας, διά να δείξης δήθεν ότι α­κολουθείς τους Αγίους Πατέρας και τας αγίας Συνόδους διότι κρατείς το παλαιόν ημερολόγιον, είναι τελείως άσχετα με το παλαιόν ημερολόγιον, καθότι αι άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι δεν συνεκροτήθησαν διά το παλαιόν ημερολόγιον, αλλά δι’ άλλα ζητήματα τα οποία ως εγγράμματος, όταν αναγνώσης μετά προσοχής, δύνασαι να τα εννοήσης. Αι άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι συνεκροτήθησαν από το έτος 325 έως το έτος 783, η δε μεταβολή του εορτολογίου εγένετο το 1924.

Ουδεμία Οικουμενική Σύνοδος ησχολήθη με το παλαιόν και νέον εορτολόγιον, μόνον η Α’ Οικουμενική Σύνοδος ώρισε τα περί της εορτής του Πάσχα και ο οποίος όρος, κατά την γνώμην πολλών διδασκάλων της Εκκλησίας μας, δεν φυλάττεται, αλλά τούτο δεν βλάπτει ουδέ ποσώς την πίστιν. Ο ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος ήκμασε εγγύς μετά την Α’ Οικουμενική Σύνοδον, λέγει. «Χρόνων ακρίβειαν και ημερών παρα­τήρησιν δεν ηξεύρει η του Χριστού Εκκλησία. επειδή οσάκις τρώγει τον ζωοποιόν Άρτον τούτον, και το ποτήριον τούτο πίνει, καταγγέλλει τον θάνατον του Κυρίου και Πάσχα επιτελεί».

Και ο ιερός Νικόδημος, ερμηνευτής των ιερών κανόνων, λέγει. «Δεν φροντίζει ο Θεός και η Εκκλησία διά τοιαύτην παρατήρησιν χρόνων και ημερών πάρεξ διά μοναχήν ομόνοιαν και ειρήνην». Τί λοιπόν αναφέρεις αγίας Συνόδους και αγίους Πατέρας οι οποίοι ήκμασαν προ χιλίων περίπου ετών, διά να στηρίξης την πλάνην σου διά το παλαιόν εορτολόγιον, του οποίου η μεταβολή έγινε προ 20 ετών και το οποίον λατρεύεις ως Θεόν διά να μη είπω και περισσότερον; Διότι, εφ’ όσον παραδέχεσαι και πιστεύεις ότι χωρίς το παλαιόν εορτολόγιον ουδέν μυστήριον τελείται, συμβουλεύεις δε τους ανθρώπους, να μη βαπτίζουν τα παιδιά των, να μη εξομολογούνται, να μη κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων, να μη εκκλησιάζονται, διότι οι ιερείς ακολουθούν το νέον ημερολόγιον, και επομένως άνευ του παλαιού ημερολογίου ουδέν μυστήριον τελείται. Άρα πιστεύεις ότι το Πανάγιον Πνεύμα, το Οποίον επικέκληνται οι ακολουθούντες το νέον εορτολόγιον, δεν δύναται να τελειώνη μυστήριον, πρέπει να έχη συνεπίκουρον και το Άγιον Παλαιόν ημερολόγιον!!! Φευ της πλάνης και κακοδαιμονίας!! Αρμόζουν εις σε τα λόγια του θεοκήρυκος Παύλου τα διά τους ανοή­τους Γαλάτας γραφέντα. «πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, οις πάλιν άνωθεν δου­λεύειν θέλετε; ημέρας παρατηρείσθε και μήνας και καιρούς και ενιαυτούς! φοβούμαι υμάς μήπως εική κεκοπίακα εις υμάς» (Γαλ. 4, 9-11).

Το μεν παλαιόν ημερολόγιον το ονομάζεις Άγιον ημερολόγιον, το δε νέον το ονομάζεις Βάαλ, διότι γράφεις να μη κλίνωμεν γόνυ προ του ειδώλου της συγχρόνου Βάαλ της λεγομένης αστρονομίας. Και το παλαιόν ημερολόγιον έχει ημέρας, επίσης και το νέ­ον. Όλας τας ημέρας τας εποίησεν ο Κύριος. Όλαι είναι καλαί και άγιαι. Διατί λοιπόν συ τας μεν ονομάζεις αγίας και καλάς, τας δε ονομάζεις Βάαλ και κακάς;

Δεν επιτρέπεται εις υμάς, άνθρωπον επιστήμονα, να λέγετε το νέον ημερολόγιον και την αστρονομίαν Βάαλ. Αλλ’ ως φαίνεται ο φανατισμός και η εμπάθεια σας έχει σκοτίσει το λογικόν και δεν γνωρίζετε ούτε αισθάνεσθε τί λέγετε. Ο μεν Βάαλ ήτο θεός των ειδωλολατρών, τον οποίον οι μεν Έλληνες ωνόμαζον Δία, οι δε Φοίνικες, Χαναναίοι και Τύριοι Βάαλ και οι Βαβυλώνιοι Βηλ.

[Με] το να γράφης ότι κλίνομεν γόνυ τω Βάαλ, είσαι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ημείς προσκυνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Πιστεύομεν, προσκυνούμεν και λατρεύομεν τον αληθή Θεόν τον Ποιητήν των απάν­των, αλλά και ουδείς των χριστιανών εκείνων οι οποίοι ακολουθούν το νέον εορτολόγιον κλίνει γόνυ εις τον Βάαλ. Εάν και αμαρτωλοί είναι, οι πλείστοι κλίνουν γόνυ και προσκυνούν τον αληθή Θεόν των απάντων. Υμείς κ. Μ., δεν λέγω ότι δεν προσκυνείς και λατρεύεις τον αληθή Θεόν, αλλά προσκυνείς και λατρεύεις ως Θεόν και το παλαιόν ημερολόγιον. Η δε ομολογία σου, εφ’ όσον πιστεύεις ως Θεόν το ημερο­λόγιον (διότι λέγεις και γράφεις, ότι χωρίς το πα­λαιόν ημερολόγιον ουδέν μυστήριον τελείται), δεν είναι ομολογία γνησίου χριστιανού. Η αληθής ομολογία του χριστιανού είναι να πιστεύη εκείνα τα οποία διαλαμβάνει το Άγιον Σύμβολον της πίστεως ημών, το οποίον συνέταξαν οι θεοφόροι Πατέρες εις την Α’ Οικουμενικήν Σύνοδον και συνεπλήρωσεν η Β’ και επεκύρωσαν όλαι αι άλλαι Οικουμενικαί και τοπικαί Σύνοδοι. Το ιερόν Σύμβολον δεν διαλαμβάνει να πιστεύωμεν και εις ένα παλαιόν Ιουλιανόν ημερολό­γιον, το εφευρεθέν υπό του ειδωλολάτρου Σωσιγένους και θεσπισθέν υπό του επίσης ειδωλολάτρου αυτοκράτορος Ιουλίου Καίσαρος, και ότι άνευ του παλαιού εορτολογίου δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν πλανάσαι!

Η δε Αστρονομία δεν είναι και αυτή είδωλον του Βάαλ. είναι επιστήμη, την οποίαν εσπούδασαν πολλοί και από τους θεοφόρους Πατέρας της Εκκλησίας μας, ως ο Μ. Βασίλειος, ο άγ. Γρηγόριος και άλλοι. Είναι επιστήμη όχι μεν αναγκαία εις την σωτηρίαν, αλλ’ ε­πιστήμη χρήσιμος και ωφέλιμος. Υπό λαμπρού αστέρος οδηγηθέντες οι των Περσών βασιλείς αστρολόγοι προσεκύνησαν τον εν Σπηλαίω τεχθέντα Βασιλέα Ουράνιον.

Νομίζεις ότι, εάν φυλάξης το παλαιόν ημερολόγιον, εφύλαξας όλον τον νόμον, είσαι γνήσιος ορθόδοξος, διότι εις το παλαιόν εορτολόγιον, κατά την στρεβλήν γνώμην σου, όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται! Αλλ’ εάν, ως λογικός και συνετός, στοχασθής καλώς τας καταφρονήσεις που κάμνεις εις άλλας παραδόσεις της Αγίας μας Εκκλησίας, τας παρακοάς που κάμνεις εις τον Νόμον του Θεού και τας εντολάς Του, τας παρακοάς που κάμνεις εις τας συμβουλάς και νουθεσίας του πνευματικού σου πατρός, θα ίδης ότι εκείναι μεν είναι κάμηλος, το δε ημερολόγιον κώνωψ. Αλλοίμονόν σου ότι διυλίζεις τον κώνωπα την δε κάμηλον καταπίνεις.

Άκουσον δι’ υστάτην φοράν και πρόσεξε εις τα λεγόμενα. Το τέλος πάντων ημών έφθασεν μετ’ ολί­γον θα αναχωρήσωμεν και θα παρασταθώμεν ενώπιον του απροσωπολήπτου και δικαίου Κριτού να δώσωμεν λόγον των πράξεών μας, ο Οποίος θα μας εξετά­ση εάν εφυλάξαμεν, όχι τα ημερολόγια, αλλά τας εντολάς Του, εάν εποιήσαμεν έργα καλά, πράξεις αγαθάς, εάν εφυλάξαμε την πίστιν μας καθαράν, πίστιν εννοώ όχι εις τα άψυχα ημερολόγια, αλλά πίστιν εις Αυτόν τον Χριστόν τον υπέρ ημών σαρκωθέντα, παθόντα, ταφέντα και αναστάντα τριήμερον, και ανελθόντα εις ουρανούς και εις τα δεξιά εστώτα του Ουρανίου Πατρός, τον πανταχού παρόντα, τον και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς. Λοιπόν άφησε τα ημερολόγια πριν σε καταλάβη η νυξ του θανάτου, οπότε δεν θα σε βοηθήση το ημερολόγιον, αλλ’ ούτε και η μετάνοια, επειδή εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια.

Δεν πρέπει να νομίζης ότι εξ αιτίας του εορτολογίου ο Θεός ωργίσθη τον κόσμον. Ο Θεός τιμωρεί τον κόσμον διά τας ασεβείας, βλασφημίας, απιστίας, μοιχείας, πορνείας, μέθας, ασωτίας, αδικίας, πλεονεξίας, υπερηφανίας, φθόνους, φόνους κ.λπ., και όχι δι’ ημερολόγια.

Εάν θέλης να με ακούσης, ακολούθει το παλαιόν εορτολόγιον χωρίς να το πιστεύης ως Θεόν και να υβρίζης όσους ακολουθούν το νέον και να τους συμβουλεύης να αρνηθούν την Εκκλησίαν, τα Μυστήρια κ.λπ..

Μετ’ αγάπης και εγκαρδίων ευχών

Αρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος”.

Από το Βιβλίο:

Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου ηγουμένου Ι. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου,

Ανέκδοτες επιστολὲς για τα ημερολογιακὸ ζήτημα,

εκδ. Ι. Μ. Λογγοβάρδας, Πάρος 2009

Πηγή:

Ιστολόγιο: Περί των σχισματικών παλαιοημερολογιτώνΑ.Γ.
Δημοσιεύσεις: 828
Εγγραφή: Παρ Φεβ 12, 2016 11:46 pm

Ο Γέροντας Ισαάκ ο Αγιορείτης ο Λιβαζέζος (+1998) & ο Εξαγωνίτης σχισματικός παλαιοημερολογίτης

Δημοσίευσηαπό Α.Γ. » Δευτ Μαρ 19, 2018 10:24 pm

Εικόνα

Ο Γέροντας Ισαάκ ο Αγιορείτης ο Λιβαζέζος (+1998)

& ο Εξαγωνίτης σχισματικός παλαιοημερολογίτης


Αναφέρει ὁ Γέροντας Ἰσαάκ ὁ Ἁγιορείτης ὁ Λιβανέζος (+1998), μαθητής τοῦ Ἁγίου Παϊσίου του Αγιορείτου (+1994):

«“Μια φορά πῆγα νά φτιάξω ἕνα χαλασμένο μου παπούτσι σ᾽ ἕνα μοναχό κοντά στίς Καρυές πού ἦταν τσαγκάρης”. Ὁ Γέροντας ἐκεῖνος ἦταν ζηλωτής [σχισματικός παλαιοημερολογίτης] καί μάλιστα Ἐξαγωνίτης, δηλαδή δέν παρεδέχετο τήν ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, κλπ.. Καί συνέχισε ὁ Γέροντας: “Πρίν καλά-καλά τοῦ ἐξηγήσω τί πρόβλημα εἶχε τό παπούτσι μου, σέ αὐστηρό τόνο μοῦ λέει: ‘Δέν ἔχεις ἱερωσύνη’. Ὁπότε κι ἐγώ τοῦ λέω: ‘Αὐτό δέν τόλμησε νά μοῦ τό πῆ οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Διάβολος, θά μοῦ τό πῆς ἐσύ;’. Παίρνω ἀμέσως τό παπούτσι πρίν τό ἐπισκευάση _τόν χαιρετάω καί φεύγω αμέσως”. Καί μετά μοῦ ἐξήγησε ὁ Γέροντας σέ ἤρεμο καί γαλήνιο ὕφος: “Νά μοῦ ἔλεγε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, κάποιο παράπονο, ἤ να μέ κατηγοροῦσε μπροστά μου, κλπ. ὤφειλα νά τό δεχθῶ. Ἀλλά αὐτό ὄχι. Εἶναι σάν νά ἀρνοῦμαι, ἐγώ ὁ ἴδιος, τήν Ἐκκλησία, τό Χριστό, κλπ.”».

Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου

Ὁ Γέροντάς μου Ἰσαάκ ὁ Λιβανέζος

ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη

Θεσ/νίκη 2015

Πηγή:

Ιστολόγιο: Περί των σχισματικών παλαιοημερολογιτώνΑ.Γ.
Δημοσιεύσεις: 828
Εγγραφή: Παρ Φεβ 12, 2016 11:46 pm

Video: Παλαιό καί νέο ημερολόγιο – Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης της Αριζόνα

Δημοσίευσηαπό Α.Γ. » Δευτ Μαρ 19, 2018 10:26 pm

ΕικόναΠαλαιό καί νέο ημερολόγιο – Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης της ΑριζόναΑ.Γ.
Δημοσιεύσεις: 828
Εγγραφή: Παρ Φεβ 12, 2016 11:46 pm

Η αλλαγή του ημερολογίου – Πνευματικές εμπειρίες του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή (+1959)

Δημοσίευσηαπό Α.Γ. » Δευτ Μαρ 19, 2018 10:36 pm

Εικόνα

Η αλλαγή του ημερολογίου

Πνευματικές εμπειρίες του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή (+1959)


Όταν άλλαξε το ημερολόγιον και η Εκκλησία ακολούθησε το νέον ημερολόγιον, το Άγιον Όρος, ένεκα της παραδόσεως διετήρησε την χρήσιν του παλαιού ημερολογίου, χωρίς να διακόψη την επικοινωνίαν και εξάρτησίν του από το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως.

Μερικοί αγιορείτες μοναχοί, αυτοτιτλοφορούμενοι ”ζηλωτές”, εξ αιτίας της αλλαγής του ημερολογίου διέκοψαν την πνευματικήν επικοινωνίαν τους με το Πατριαρχείον και το υπόλοιπο Άγιο Όρος. Δεν συμμετείχον εις τα Λειτουργίας, τας πανηγύρεις, ούτε και επικοινωνούσαν με τους υπόλοιπους πατέρας.

Ο Γέροντας Ιωσήφ ελυπείτο πολύ δι’ αυτήν την κατάστασιν. Προσπίπτει με δάκρυα και πόνον ψυχής και ικετεύει τον Άγιον Θεόν λέγοντας:

“Ημάρτομεν, ηνομήσαμεν ενώπιόν Σου και προδίδομεν το πανάγιόν Σου θέλημα και δικαίως μας παρέβλεψες ίνα ακαταστατούμεν και να πλανώμεθα του φωτός της αληθείας Σου. Ηγνοήσαμεν το στερέωμα της αληθείας, την ακράδαντον και αταλάντευτόν Σου Εκκλησίαν, το πανάγιον Σώμα, όπου μεθ’ ημών ίδρυσας τη ιδία Σου παρουσία και παρεδόθημεν εις συμπεράσματα ανθρωπίνων σκέψεων και διαλογισμών. Μνήσθητι, Πανάγαθε, των οικτιρμών Σου και τα ελέη Σου, ότι από του αιώνος και έως του αιώνος εισίν”.

Με πολύ πόνον έκρουε την θύραν του θείου ελέους και ο Πανάγαθος Θεός δεν παρέβλεψε την ταπεινήν δέησίν του.

Εις την έντονην αυτήν προσευχήν, διηγείται ο μακάριος Γέροντας Ιωσήφ, με επήρε ο ύπνος. Τότε βρέθηκα ξαφνικά μόνος μου επάνω εις ένα μικρό κομμάτι του Αγίου Όρους, μέσα εις την θάλασσαν, που ταλαντευόταν από στιγμή σε στιγμή να βυθισθή.

Τρόμαξα και σκέφτηκα, ότι αφού αυτό αποκόπηκε από το σύνολον και ταλαντεύεται, σε λίγο θα βυθισθή και εγώ θα χαθώ. Τότε με ένα δυνατόν πήδημα βρέθηκα εις το σταθερόν μέρος του βουνού. Πράγματι, το μικρόν κομμάτι του βράχου που ευρισκόμουν, το κατέπιε η θάλασσα και εγώ εδόξασα τον Άγιον Θεόν, που με έσωσεν από τον όλεθρον!

Αμέσως συνέδεσα το όνειρον με το θέμα που με απασχολούσε και παρακαλούσα Τον Κύριον, ώστε να μη με αφήσει να πλανηθώ εις την κρίσιν μου”. Τότε άκουσε θεία φωνή να του λέγη:”Η Εκκλησία ευρίσκεται εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως”.

Όταν επέστρεψαν με τους υπολοίπους Αγιορείτες Πατέρες, με την υπόδειξιν του Γέροντος Ιωσήφ και άφησαν τους ζηλωτάς, τότε εγνώρισαν έμπρακτα την δύναμιν της θείας Χάριτος εις τα Μυστήρια που ετελούσαν.

Ο παπα-Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έβλεπε πάντοτε την θείαν Χάριν εις την Θείαν Λειτουργίαν να καθαγιάζει τα Τίμια Δώρα, σε Σώμα και Αίμα του Χριστού. Όσον διάστημα ήταν με τους ζηλωτές έβλεπε κάτι ως κάλυμμα μπροστά του, το οποίον τον εμπόδιζε να βλέπει ευκρινώς την θείαν Χάριν. Το κάλυμμα αυτό, απομακρύνθηκε όταν επανήλθεν εις την ζώσαν Εκκλησίαν.

Από το βιβλίο:

Ιερά Μονή Καρακάλλου Αγίου Όρος

Πνευματικαί εμπειρίαι Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού

Έκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, 2005

Πηγή:

Ιστολόγιο: Περί των σχισματικών παλαιοημερολογιτώνΑ.Γ.
Δημοσιεύσεις: 828
Εγγραφή: Παρ Φεβ 12, 2016 11:46 pm

Όταν μια παλαιοημερολογίτισσα συνάντησε τον Γέροντα Εφραίμ το Φιλοθεΐτη της Αριζόνας

Δημοσίευσηαπό Α.Γ. » Δευτ Μαρ 19, 2018 10:43 pm

Εικόνα

Όταν μια παλαιοημερολογίτισσα συνάντησε

τον Γέροντα Εφραίμ το Φιλοθεΐτη της Αριζόνας


Όταν έλεγα μια φορά τους λογισμούς μου στον Γέροντα και χτυπάει το τηλέφωνο, μου λέει…

-Να το σηκώσω αγόρι μου;

-Έ, σηκώστε το Γέροντα λέω, μπορεί να είναι καμιά ανάγκη, να πεθαίνει κανένας άνθρωπος, πάλι δεν θα σας ξανά βρώ;Το σηκώνει, ακούω μια γυναίκα, έκλαιγε, φώναζε, χτυπιότανε, τσίριζε.
Και έλεγε ο Γέροντας..

– Είδες κορίτσι μου που σου τα έλεγα εγώ, είδες που σου έλεγα να το κάνεις αυτό το πράγμα; Ναι κορίτσι μου δίκιο έχεις, ναι έτσι είναι.Έκλεισε το τηλέφωνο..

-Αν είναι (λέω) Γέροντα κάτι εξομολογητικό μην μου το πείτε, αν είναι…
κάτι άλλο, τι είχε και έκανε έτσι;

Ήταν μια δασκάλα από την Ήπειρο, ήταν παλαιοημερολογίτισσα και συνάντησε τον π.Εφραίμ, δεν ξέρω που και τον άρχισε, τον πήρε παραμάζωμα.

-Έχετε προδώσει τον Χριστιανισμό εσείς οι νεοημερολογίτες, έχετε πάει με τον Πάπα τον σατανά, ο Πατριάρχης είναι αιρετικός, δεν έχετε Χάρη Ιεροσύνης, το Άγιο Πνεύμα έχει φύγει από την Εκκλησία με το νέο ημερολόγιο.

-Όχι κορίτσι μου (να λέει αυτός) δεν είναι έτσι, οι ιερείς μας έχουν Ιεροσύνη.Και δεν μπορούσε να την πείσει. Τότε της λέει…- Πήγαινε κορίτσι μου σε μία Εκκλησία με το νέο ημερολόγιο να κοινωνήσεις και θα σου απαντήσει ο Κύριος.

Και επειδή ήταν ειλικρινής η κοπέλα το έκανε. Σου λέει τι έχω να χάσω, το πολύ, πολύ θα πιώ λιγο κρασί και θα φάω ένα κοματάκι ψωμί, δεν έχω να χάσω τίποτα. Πηγαίνει. Την ώρα που κοινωνούσε ο παπάς, ανοίγει το στόμα της, κοινωνάει ,φεύγει, μετά ο άλλος, ο άλλος και έφυγε από την πλευρά των γυναικών. Προσπαθούσε να μασίσει και λαστιχάριζε αυτό που είχε βάλει στο στόμα της ο παπάς.

-Τι μου έβαλε (λέει) στο στόμα, πήγε να το δαγκώσει, δεν δαγκωνώτανε, τι μου έκανε (λέει) ο παπάς.Βάζει στο στόμα τα δάχτυλά της και βγάζει τα δάχτυλά της γεμάτα αίμα και να κρατάει ένα κομάτι κρέας και να αρχίζει να φωνάζει..- Χριστέ μου, Παναγία μου, λυπήσου με, λυπήσου με Παναγία μου, λυπήσου με Χριστέ μου.

Την είδαν οί άλλες γυναίκες. Καταλάβανε τι θαύμα έγινε και της είχαν πιάσει το χέρι μην της πέσει κάτω. Εκείνη δεν μπορούσε. Το σπρωξανε με το ζόρι . Το έβαλε στο στόμα της και έγινε ψωμί και μπόρεσε και το κατάπιε. Και βγήκε το αίμα από τα δάχτυλά της με το κρασί, πήγαν και πλύναν τα δάχτυλά της. Έτσι ξέρουμε αν είναι σωστά αυτά που λέει η Εκκλησία ή όχι.

(Αυτό είναι ένα περιστατικό που διηγείται ο Γέροντας Νίκων από την Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους και ο Γέροντας στον οποίο συνέβη είναι ο π. Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης της Αριζόνα).

Πηγή:

Ιστολόγιο: Περί των σχισματικών παλαιοημερολογιτώνΑ.Γ.
Δημοσιεύσεις: 828
Εγγραφή: Παρ Φεβ 12, 2016 11:46 pm

Ό Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος (+1980) για τους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες: “Κατήντησαν αληθείς χρονολάτρες”

Δημοσίευσηαπό Α.Γ. » Δευτ Μαρ 19, 2018 10:49 pm

Εικόνα

Ό Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος (+1980)

για τους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες:

“Κατήντησαν αληθείς χρονολάτρες”


«Ἀληθεῖς χρονολάτρας» ὀνομάζει ὁ ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος τοὺς παλαιοημερολογῖτες ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀναγάγει σὲ δόγμα πίστεως τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, ἐνῷ παράλληλα ἀρνοῦνται τὴν ἐγκυρότητα τῶν Μυστηρίων τῶν νεοημερολογιτῶν ἱερέων.

Ἡ ψυχή του δὲν μποροῦσε νὰ ὑποφέρῃ τὴν βλασφημία αὐτή. Ἀνάμεσα στὶς ἀμέτρητες ἐπιστολὲς ποὺ ἐξαπέλυε ἀπὸ τὸ εὐλογημένο κελλί του, πολλὲς ἀναφέρονται στὸ θέμα αὐτό.

Ἔτσι ἀνέπτυξε σπουδαία ἀλληλογραφία τόσο μὲ σκανδαλιζομένους Χριστιανούς, γιὰ νὰ τοὺς στηρίξῃ στὴν ὀρθὴ πίστι, ὅσο καὶ μὲ φανατικοὺς παλαιοημερολογῖτες, γιὰ νὰ ἀναιρέσῃ τὶς κακοδοξίες τους.

Ἕνα μέρος ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς αὐτὲς συγκεντρώθηκαν καὶ δημοσιεύθηκαν στὸ παρακάτω εἰκονιζόμενο βιβλίο.

Κατωτέρω ἀναδημοσιεύουμε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ μία ἐπιστολή του, γιὰ νὰ πληροφορηθοῦν οἱ ἀναγνῶστες μας τί φρονοῦσε ὁ ὅσιος γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό.

Επιστολή οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου:

«Οἱ μοναχοὶ τῆς Λογγοβάρδας δὲν ἀκολουθοῦν ἡμερολόγια, ἀκολουθοῦν τὸν Χριστὸν ὁ Ὁποῖος εἶπεν: “Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι” (Μάρκ. 8, 34).

Δὲν εἶπε νὰ ἀκολουθήσῃ τὸ ἄψυχον ἡμερολόγιον καὶ ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς (εἰς αὐτὸ) σωθήσεται.

Ὁ πιστεύσας εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιον σωθήσεται, ὄχι εἰς τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον.

Πλανῶνται δεινὴν πλάνην πολλοὶ τῶν φανατικῶν καὶ ζηλωτῶν παλαιοημερολογιτῶν πιστεύοντες ὅτι χωρὶς τὸ ἡμερολόγιον δὲν σῴζεται ὁ ἄνθρωπος.

Οἱ Ἅγιοι Πάντες, Προφῆται, Ἀπόστολοι, Μάρτυρες καὶ Ὅσιοι, δὲν ἐσώθησαν καὶ δὲν ἐθαυματούργησαν μὲ τὰ ἡμερολόγια ἀλλὰ διὰ τῆς πίστεως…

Τὰ μυστήρια τὰ τελούμενα ὑπὸ τῶν νεοημερολογιτῶν εἶναι ἔγκυρα, διότι δὲν τὰ τελειοῖ καὶ ἁγιάζει τὸ ἡμερολόγιον, ἀλλὰ τὰ τελειοῖ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον ἐπικαλοῦνται καὶ οἱ νεοημερολογῖται νὰ τὰ ἁγιάσῃ, καὶ ὁ ἄνθρωπος σῴζεται διὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῶν καλῶν ἔργων, ὄχι διὰ τῶν ἡμερολογίων…

Ἡ λατρεία, τὴν ὁποίαν ἀπονέμουν πολλοὶ τῶν παλαιοημερολογιτῶν εἰς τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον καὶ κατήντησαν ἀληθεῖς χρονολάτραι, ἡ ἔλλειψις τῆς πραγματικῆς, τῆς εἰλικρινοῦς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον, ἡ ἔλλειψις τῆς ἀγάπης πρὸς ἀλλήλους καὶ αὐτῶν τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἀκόμη, ἡ ἀσέβεια, ἡ ἀπιστία, ἡ κακὴ πολιτεία, ἡ καταφρόνησις πρὸς τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, τὰς θείας ἐντολὰς καὶ τὰς ἱερὰς παραδόσεις τῶν πλείστων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν νεοημερολογιτῶν, παρατείνουν τὴν διαίρεσιν, τὸ σχίσμα· αὐξάνουν τὰ πάθη, τὰ μίση, τὴν κακίαν, τὰς ἁμαρτίας• σκληρύνουν τὰς καρδίας ἀμφοτέρων, ἀπομακρύνουν τὴν μετάνοιαν καὶ πλησιάζομεν, ἐὰν δὲν μετανοήσωμεν, εἰς τὴν ἀπώλειαν.

“Ἐὰν μὴ μετανοῆτε”, εἶπεν ὁ Κύριος, “πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε” (Λουκ. 13, 3).

Ἐγίναμεν οἱ πάντες, ἐκτὸς ὀλίγων ἐξαιρέσεων, γενεὰ πονηρά, σκολιὰ καὶ διεστραμμένη• καὶ πρὸς τοὺς σκολιοὺς σκολιὰς ὁδοὺς ἐξαποστέλλει ὁ Κύριος.

Τοὺς πονηροὺς ἐξολοθρεύει, καθὼς καὶ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς, καὶ φυλάσσει Κύριος πάντας τοὺς ἀγαπῶντας Αὐτόν.

Δὲν θὰ κριθοῦν καὶ καταδικασθοῦν οἱ ἄνθρωποι τόσον διὰ τὰ ἡμερολόγια, ὅσον θὰ καταδικασθοῦν διὰ τὴν ἔλλειψιν τῆς ἀγάπης καὶ τῶν καλῶν ἔργων.

Ἂς ἀγαπήσωμεν τὸν Κύριον, ἂς φυλάξωμεν τὰς ἐντολάς Του, καί, ἐὰν ὡς ἄνθρωποι ἁμαρτήσωμεν, ἂς μετανοήσωμεν διὰ νὰ μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ Νυμφῶνος Χριστοῦ…»

Ὁσιος Φιλόθεος Ζερβάκος

(ἀπὸ τὸ βιβλίον † Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου ἡγουμένου Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου,

Ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς γιὰ τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα,

ἔκδ. Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας, Πάρος 2009)

Πηγή:

Ιστολόγιο: Περί των σχισματικών παλαιοημερολογιτώνΆβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6389
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Τρί Μαρ 20, 2018 8:07 am

Αγνή, όπως βλέπεις έχουν ήδη γραφτεί πολλά για τους παλαιοημερολογίτες. Είναι ζηλωτές "ου κατ' επίγνωσιν", δηλαδή χωρίς να ξέρουν γιατί κάνουν ότι κάνουν. Δίνουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στα τυπικά απ' ότι στην ουσία. Είναι εκτός Εκκλησίας και έχουν χάσει από χρόνια την Αποστολική διαδοχή, επομένως τα "μυστήρια" τους είναι απλές τελετές, αφού δεν συμμετέχει σ΄ αυτές το Άγιο Πνεύμα.

Το μεγαλύτερο λάθος τους είναι, ότι πιστεύουν πως για είσαι Χριστιανός πρέπει να είσαι άγιος. Ο Απόστολος Παύλος είπε: "διότι γέγραπται· άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιός ειμι" (Γαλ, α' 16), που σημαίνει "προσπαθήστε να γίνετε άγιοι", αλλιώς θα έλεγε "εστέ άγιοι", δηλαδή "να είστε άγιοι". Οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Όσοι αγαπήσουν το Χριστό και ποθήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, αγωνίζονται σε όλη τους τη ζωή να τηρήσουν το θέλημά Του και τελειώνουν το βίο τους "άγιοι κατά Χάριν". Χωρίς τη Χάρη του Θεού δεν υπάρχει αγιότητα. Επομένως εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει αγιότητα. Όλα είναι επιφανειακά.


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
Konstantinos
Δημοσιεύσεις: 339
Εγγραφή: Σάβ Απρ 08, 2017 11:05 pm
Τοποθεσία: Πειραιάς

Re: Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Δημοσίευσηαπό Konstantinos » Κυρ Απρ 08, 2018 12:25 pm

Καλημέρα και Χριστός Ανέστη!Μ.παρασκευη κοίταξα το σημείο που βάζω τα αντίδωρα,στο οποίο είχα ένα κομμάτι από αντίδωρο απο εκκλησία παλαιοημερολογιτών!το χαρτί που το είχα τυλίξει είχε γεμίσει τρύπες το άνοιξα και ήταν γεμάτο μαμουνια,ενώ τα αντίδωρα από το νέο ημερολόγιο παρόλο που είχε γεμίσει γεμίσει και αυτό μαμουνια δεν είχε πειραχθει ούτε το χαρτί αλλά ούτε και το ίδιο το αντίδωρο!
Αυτά είχα να πω!
Χρόνια Πολλά!
Καλό Πάσχα!


«Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)» (Ψαλμ. 76,14-15)

Άβαταρ μέλους
Μάνος
Δημοσιεύσεις: 3041
Εγγραφή: Σάβ Δεκ 30, 2017 11:29 pm
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

Re: Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Δημοσίευσηαπό Μάνος » Κυρ Απρ 08, 2018 12:42 pm

Αυτές είναι οι αλήθειες οποίος κόβεται από το Σώμα του Χριστού αυτά παθαίνει..


Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή· (Άξιον εστίν)


Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 0 και 0 επισκέπτες